Финанси

НАМЕРИ ФОРМУЛА ЗА АНЮИТЕТ 2)изкупуване на облагации от държавата,непосредствено от кредиторите. 3)тиражно погасяване ,извършвано на лотарийна основа.Характерно е ,че някои от облагациите могат да се погасят изцяло още след първите години след сключването на заема.Печелившите облигации си получават главницата и следващата се лихва.Този начин има по-рядко приложение,тъй като една част от кредиторите не само желаят да получават доходи,но и да са ритмични. 4)погасяване чрез изкупуване на о
Прочети реферат
Инвестиции и инвестиционна политика на фирмата. * Същност и теоретични основи на инвестициите. * Основна характеристика на инвестиционния процес. * Структура на инвестиционния процес. * Участници в инвестиционния процес. * Технологии на инвестирането. * Обща характеристика на инвестиционните носители * Основни атрибути на ценните книжа. * Инвестиционен риск и възвращаемост. * Същност и обхват на бизнес проекта на фирмата. Разходи приходи и печалба на фирмата. * Финансово икономическа същн
Прочети реферат


МИТА Мита - вид косвен данък, който се използува като средство за регулиране на външната търговия и външноикономическите връзки. С мита се облагат вносните износните и транзитните стоки в момента когато преминават митническите граници на държавата. Митата изпълняват две основни функции: * икономическа (регулираща) * фискална 1998г. - 12% от очакваните данъчни приходи и 1.7% от очаквания БВП. Организацията структурата и видовете на използуваните мита във всяка страна е в зависимост от избора н
Прочети реферат
ИСТОРИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА ФОНДОВИТЕ БОРСИ История и организация на фондовите борси в развитите страни В Антверпен се поставя началото на търговията с ценни книжа. Появяват се първите облигации, пуснати от нидерланското правителство. В 1592 г. в Антверпен се публикува цената на ценните книжа /първообраз на контировъчен курс/, продавани на борсата. Борсата в Антверпен започва да залязва и борсовия пазар през 1608 г. се премества в Амстердам, където е извършено първото пр
Прочети реферат
Краткосрочно и дългосрочно финансиране на оборотните активи. Избор на конкретна форма на краткосрочно финансиране. У-е на оборотния капитал, вложен в запаси. У-е на вземанията – загуби от лоши кредити. Пред мениджърите във фирмите стои въпроса „Колко % от дългосрочното и колко от краткосрочното финансиране са необходими за оборотен капитал?”. При колебание стопанската дейност по периоди следва да се установи минималната наличност на краткотрайните активи, от която тяхната наличност
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия