Финанси

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Стратегически план 2007-2009 година СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за развитието на държавната финансова инспекция в Република България 2007 – 2009 г. Септември 2007 година гр. София Стратегически план 2007-2009 година ВЪВЕДЕНИЕ Този стратегически план има за задача да отрази основните цели и приоритети на държавната финансова инспекция за периода 2007 - 2009 година, с оглед на усъвършенстването на контролните механизми на изпълнителната власт в Република България. Страте
Прочети реферат
Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий” Стопански факултет Р Е Ф Е Р А Т по Банково дело на тема: Активни банкови операции _Изготвил:_ _Проверил:_ Инна Лъчезарова Лунчева доц.д-р Павлин Иванов Финанси ІІІ курс гл.ас. Мария Врачовска ФИ - 854 Като предприятия, осъществяващи парично, платежно, кредитно и капиталово посредничество между своите клиенти, банките извършват многообразни операции и следователно предлагат многообразни услуги на обществото. Операциите, които банките о
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия