Физика

1.Закон на Кирхоф при топлинно излъчване-отношението м/у излъчвателната и поглъщателната способност на телата е универсална функцич за всички тела. 2.Решение на у-ето на Шродингер за частици в потенциална яма с безкрайно високи стени общото решение е 3.Какво е характерно за състоянието на квантовия хармоничен осцилатор? - всеки атом в кристалната решетка може да се разглежда като свързан със съседните с еластични пружинки; - разстоянието м/у атомите е в границите 10-10 степен. - всеки атом в
Прочети реферат
1... Оп-е кинеметика:е раздел на механиката изучаваща мех. Движение на телата без да го показва. Оп-е на матер. Точка: МТ е отправна системна ос.МТ е всяко тяло на което се пренебрегват формата,размерите големината.Отчитаме че има маса(тегло). ОС е съвкупност от координатната система и уред за измерване на времето. Задаване на положение на МТ става чрез правоъг. коорд. СистемаПКС r=xi+yj+zk Положението на материалната точка се определя от декартови сферични и цилиндрични кординати. Връзка между г
Прочети реферат


Запис на образа на точка-T=|sin(φ2-φ1)|получава се синусова дифракционна решетка.Така получената дифр.решетка се нарч.холограма. Недостатъци на тънкослойната холография-в/у фоточувствителния слой може да се запише образ само на един обект;възстановяването на образа може да се осъществи единствено със същия опорен сноп. Опит на Вин-стоящите светлинни вълни се получават при наслагване на плоски вълни,които се разпространяват една с/у друга или под произволен ъгъл пом/у им. Принцип на м.на Ден
Прочети реферат
1. Основен метод на изследване във физиката е опитът (експериментът) - наблюдение на изследваните явления в точно определени условия, позволяващи да се следи за хода на физичните явления и многократно да се възпроизвеждат тези явления при едни и същи явления. В резултат на обобщение на експерименталните резултати , учените установяват физични закони.Най- важните физ. закони дават връзка м/у определени физ. величини- затова е необходимо те да се измерват. Измерване на физ. величина наричам
Прочети реферат
Вар1 1.Обяснете с фигура и текст механизма на топлинно разширение на твърдите тела. Веществата в кондензирано състояние се разширяват при повишаване на температурата, защото тогава нараства разстоянието между равновесните позиции, около които трептят техните градивни частици. 2.Какво разбирате по най-вероятна скорост на газовите молекули? Скоростта vв , при която функцията на разпределението на молекулите по скорост има максимум се нарича най-вероятна. 3.Какво разбирате под термодинам
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия