Физика

Сравнителен анализ на ядрените доктрини на Великобритания и Франция Катедра по международно право и международни отношения Юридически факултет СУ „Св. Климент Охридски” Възникване и развитие на ядрените доктрини на Великобритания и Франция до края на Студената война Когато на 2 октомври 1952 г. Великобритания провежда първия си успешен тест с ядрено оръжие край бреговете на Австралия, страната става едва третата държава, която самостоятелно се сдобива с атомна бомба. В последвалия пе
Прочети реферат
Академия на МВР ФАКУЛТЕТ “ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ” КАТЕДРА “ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА” ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА: “Разработване на автоматична защита против загазоване на газифициран битов обект” РЪКОВОДИТЕЛ: ……………………. м-р Петър Клисарски ДИПЛОМАНТ: ……………………….. София I. АНОТАЦИЯ В настоящия дипломен проект е реализирана подробна разработка и анализ на автоматична система против загазоване на газифициран битов обект в следната последователност: Във втора
Прочети реферат


Л. Ландау А. Китайгородски ”Физика за всички” Да окачим теглилка на пружинни везни. Пружината ще се разтегне и ще покаже теглото на теглилката. Без да сваляме теглилката от везната да я потопим във вода. Ще се измени ли показанието на везните ? Да, теглото на тялото като че ли ще намалява. притеглянето и от земята не са могли да се изменят. Причината за загубването на теглото може да бъде само една: върху потопената във водата теглилка действува сила противоположна на теглото. А откъде се в
Прочети реферат
Светлината в бита – от слънчевите лъчи до електрическата крушка Слънчевата светлина е била полезна както за първобитните хора, така и за нас.След като започнал развитието си човекът се опитвал да открие различни източници, които биха могли да я заместят, за да извършва дейността си и през нощта. Първият източник на светлина е огънят в центъра на първобитната пещера.За да осветяват жилищата и пътя си те създават и първите подобия на лампи.Изобретени около 70 000години преди Христа и са пред
Прочети реферат
Югозападен университет „Неофит Рилски” град Благоевград КУРСОВА РАБОТА На тема: _Жените_ _и_ _трудът_ В миналото семейството е било основната производствена единица и всички членове участвали в производствения процес – полска работа, тъчене на станове, отглеждане на добитък и т.н. „Работници – жени, мъже, деца – се разщракваха нагоре – надолу и се отправяха на дружини към полето... Единственият и главен помощник в кръчмата на Герака беше неговата жена, баба Марга...Дядо Йордан бе глават
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия