Физика

Eлиптични и неправилни галактики Звездните групи са обединени в образувания, наречени галактики. Те са толкова големи, че на светлинния лъч са му нужни хиляди години, за да ги прекоси. Планетата Земя се намира в галактиката, наречена Млечен път. Нейният диаметър е около 100 000 светлинни години. Разстоянието между различните галактики са много по-големи. Галактика, която не може да бъде отнесена към спиралните и елиптичните галактики, се нарича неправилна. Всяка от тези галактики е уникална
Прочети реферат
Физиката през моите очи Физиката е природо-математическата наука с широко приложение във всички сфери на обитаваният от нас свят,без която животът на съвременния човек е немислим.Законите на физиката са навсякъде около нас,и намират приложение във нашите дейности. Една от най-интересните и мистериозни дялове на физиката за мене е Астрономията - Звездите, Планетите, Кометите и Сиянията. Слънчева Система Слънчевата система съдържа Слънцето, деветте планети, над 68 спътници на планетите и
Прочети реферат


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ’’СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ’’ Физически факултет Специалност ’’Физика и математика’’ КУРСОВА РАБОТА Дисциплина: УКФ Тема Изготвил: Провери IV курс София, 2007 Наименованието 'Термодинамика' има гръцки произход и е съставено от две думи: 'термо', означаващо' нагрят' и 'динамис' -сила. Термодинамика и накуката за строежа на веществата образуват важен дял от съвременната физика, в който се изучава свойствата, развитието и законите на огромно множество обекти, явления
Прочети реферат
Курсова работа по физика на тема “Сили на триене и съпротивление” Съдържание: 1.Въведение 2.Външно триене а) триене при плъзгане б) триене при търкаляне 3.Вътрешно триене 4.Съпротивление при движение на тяло във вискозна среда Разработила: Диляна Млекарова 10В клас 1.Въведение В тесния смисъл на думата, явлението триене се проявява при контакт на повърхностите на две тела и възникване на сила Fтр. Обратно насочена на скоростта V на относителното им движение при хлъзгане и търкаляне или в по
Прочети реферат
Радиоактивност Определение: Спонтанното разпадане на нестабилни атомни ядра се нарича радиоактивност. При радиоактивното разпадане се излъчват три вида лъчи - алфа, бета и гама. Алфа лъчите представляват поток от хелиеви ядра, бета лъчите са снопове електрони, а гама лъчите представляват електромагнитни вълни с голяма честота. Тези лъчения са невидими за човешкото око, но могат да се разделят и регистрират по определен начин. Например със следващата опитна постановка: Тук е показано е
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия