Физика

СУ. Св. „Климент Охридски” Физически факулет Методика на обучението по физика Тема: Електричество и Магнетизъм – 9 клас Изготвил: Таня Стефанова Стоянова Специалност: химия и физика Факултетен номер: 07773 Цели на раздела: 1.Образователни: Ученикът трябва да: -Формулира закона на Кулон и да го прилага в простия случай на два точкови заряда; -Разграничава интензитета на едно електростатично поле по силата, с която действа на точков заряд; -Чертае силовите линии на полето на точков заряд и да
Прочети реферат
Софийски Университет „Свети Климент Охридски” Биологически факултет Катедра Биофизика КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНФРАЗВУКА ВЪРХУ ОРГАНИЗМА НА ЧОВЕКА Изготвил: Курсов ръководител: Георги Бойков Тошев, гл.асистент М. Кузманова Спец. Молекулярна биология II курс, фак. № 10030 София, септември 2008 г. Всестранният прогрес на науката и техниката определя голямата заинтересованост, която изследователите проявяват към биологичната оценка на малко изследваните фактори. Един от тях
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия