География

Стопанска Академия “ Д.А.Ценов” – гр. Свищов Доклад на тема Франция Изготвили: Сузана Методиева – Фак.номер 075085 Мирослава Павлова – Фак.номер 075186 Станислава Стефанова – Фак. Номер 075349 4 курс,40 група, МИО Съдържание: * Кратка история. * Символи и Национални празници. * География. * Демография. * Икономика. * Културни особености. * Правителство и политика. * Групи за натиск. * Комуникации. Кратка история на Франция В древността Франция е населявана от гали и е известна като Галия. През I в. пр. н.
Прочети реферат
Азия е най-големия континент в света. Поради голямата си площ и обширна област, която обхваща от север на юг и от изток на запад, голямо разнообразие на климат съществува. В климата на Азия като цяло могат да бъдат разделени всички климатични пояси на северното полукълбо :от полярният климат на север до екваторияалният на юг. _Полярна или Арктична област :_обхваша части от аргюхипелага Северна земя,Новосибирските острови ,и о-в Врангел.характеризира се със суров арктичен климат –целогод
Прочети реферат


Професионална гимназия по икономика гр.Шумен Реферат на тема биосферен резерват ”Царичина” Изработил: Проверил : Данчо Георгиев Хв клас; №21 Съдържание Въведение 1. Географско положение, Граници и Големина 2. Природа 2.1 Релеф 2.2 Климат 2.3 Растителен свят 2.4 Животински свят Заключение Въведение България е страна с изключително красива и разнообразна природа. В нея се срещат много реликтни и ендемитни растителни видове, както и животни, които са пред изчезване. Но за да се запази всичко т
Прочети реферат
ВТУ”Св.св.Кирил и Методий” Исторически факултет катедра География РЕФЕРАТ по Географско краезнание на тема: Лясковец- малкото кокетно градче В.Търново Съдържание * Създаване на град Лясковец * Географско положение * Релеф * Климат * Води * Почви * Растителност и животински свят * Население * Стопанство * Забележитилности * Екологични проблеми * Туризъм 1. Името на града произлиза от дървото леска или лешник, което е било характерно за района в миналото.Првоначално се произнасяло Лясковиц
Прочети реферат
Брой, разпределение, движение и структура на населението в България 1.Броят на населението непрекъснато се променя, затова винаги се определя към даден момент от времето. Пример за сравнително точна, моментна снимка на населението са преброяванията. Географията изучава промените в броя на населението, защото те се отразяват пряко върху контингента на работната сила, броя на потребителите и върху възможностите за естественото движение на населението. Стопанското развитие на страната
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия