География

Бачковският манастир На 9 километра южно от Асеновград,по шосето за Чепеларе,се намира с.Бачково.От Асеновград до Бачково шосето следва левия бряг на Чая(Чепеларската река),минава под скалата,увенчана с Асеновата крепост,и непосредствено пред селото се прехвърля на десния й бряг.Точно на същото място р.Чая прави остър завой на запад,тече около два километра от запад на изток и след още един остър завой отправя отново течениети си от юг към север,като шосето остава върху десния й бряг.В ла
Прочети реферат
Софийски Университет „ Св. К.Охридски ” Р Е Ф Е Р А Т Култът към личността на Николае Чаушеску „Геният на Управлението на комунистическата идеология в Източна Европа променя икономическите, социалните и политическите тенденции в обществото. В Румъния, останала зад желязната завеса след разпределението на зони на влияние в Европа, комунистическата власт прави опити да получи легитимация за себе си и едно определено поведение на индивида далеч от границите на възприеманото. *1 Комунис
Прочети реферат


КАРТОГРАФСКИ СПОСОБИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ТЕМАТИЧНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВИДОВЕ КАРТОГРАФСКИ СПОСОБИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ Представянето на информацията за съответната среда има за цел да я визуализира (да я направи видима) в картна форма, като покаже нейните характерни свойства, пространствени връзки и географско разпространение. За да се улесни трансформацията на модела от данни към един еквивалентен графичен модел, преди избирането на подходящ графичен знак трябва да бъдат предварително опре
Прочети реферат
Изследваният район в по-голямата си част попада в Средногорската морфоструктурна зона и по-точно в нейната западна част, към която се числи и Верила планина (Канев, Д. 1989). Последната заема значителна част от картния лист и се разполага в неговата северозападна и средна част. Най-високият връх във Верила и за картния лист е Голям Дебелец (1414,5 m). На североизток се разкрива югозападния край на Самоковската котловина. В юг-югозападната част на картния лист се разполага източния край на Дупниш
Прочети реферат
Софийски Университет „Климент Охридски” Реферат на тема: Принос на Анастас Иширков в развитието на политическата география в България София Анастас Иширков е роден в град Ловеч на 5.IV.1868 година в старо и заможно еснафско семейство. Баща ме се е занимавал с кафтанджийство, но умира твърде млад и оставя единствения си син сирак на година и половина. След завършване на гимназиалното си образование Анастас Иширков подава молба до Министерството на просветата да бъде назначен за учител в н
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия