География

ДОКЛАД ПО ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА ТЕМА: РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ СВИЩОВ Една от формите за провеждане на държавно регулиране на стопанството е регионалната политика ,която представлява „специфична сфера на дейност по управление на социално –икономическо и политическо развитие в регионален аспект,отразявайки както връзката на държавата с отделните региони така и връзката между самите региони”. Различията на природните условия и развитието на човешката дейнос
Прочети реферат
Земята е част от Слънчевата система.Тя включва 9 планети, които обикалят около една звезда—Слънцето. Земята се е образувала преди около 4,6милиарда години. Слънцето е в центъра на Слънчевата система.С мощната си радиация то привлича и задържа в орбита около себе си 9-те планети и техните спътници,милиони астероиди,комети и безброй метеорити.Земята е третата по отдалеченост от Слънцето планета.Орбитата,по която се движи,е с дължина 149 600млн.км. Слънчевата система е част от галактиката Млече
Прочети реферат


Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий” Исторически факултет Доклад на тема: Резерват „Бяла крава” Площта му е 93,5ха и се намира на североизток от връх Чумерна, в землището на с.Костел. Обхваща част от билото и северния склон на Елено-Твърдишка планина. Обявен е за резерват през 1968г. с цел опазването на вековна букова гора. През 1974г. площта му е разширена, а 2 години по-рано се проучват възможностите за сливането му с намиращия се на изток от него резерват „Сини бряг”. В следс
Прочети реферат
Перспектива за развитие на младите хора в Кьрджали ( доклад) Община Кьрджали е разположена в югоизточна част на ­Република Бьлгария и попада в обхвата на Южния централен район за планиране.Тя е най-голямата община в Източна Родобския нланински масив с територия от 574,7 кв.км, което е 17,9% от теритоята на област Кьрджали и 0.52 % от територията на страната .Общината е сьс 117 населени места, обхванати в 48 кмества. Община Кьрджали разполага с достатьчна мрежа от учебни заведения с оптимална за дос
Прочети реферат
РЕКРЕАЦИОННО-КЛИМАТИЧНИ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД Туризмът в България е един от главните фактори за формиране на брутния вътрешен продукт на страната. Всяка година броят на посетителите у нас расте. Повечето туристи се насочват или към зимните ни курорти или към летните, в съответствие със сезона. Преспективите за развиване на туризъм у нас са големи, тъй като страната има потенциал заради природните, културни и исторически забележителности. Много видове туризъм са обусловени от разн
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия