География

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” КУРСОВА РАБОТА По Климатология и хидрология на България ХАРАКТЕР И ОСОБЕНОСТИ НА КЛИМАТА И ВОДИТЕ В СТАРА ПЛАНИНА Изготвил: Проверил: Гергана Ганчева Николова Х.ас. д-р М.Тетовски История и география-IVкурс Фак.№ 160 Шумен 2007 Стара планина има важна и активна роля в общото палеогеографско развитие на България. Тя става главен орографски разделител, а впоследствие и разграничител на речната мрежа към двете основни отточни области в Б
Прочети реферат
10 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия има площ 243 920 кв.км. На юг граничи със Западна Европа посредством Ламанша, а на изток - със Северно море. На север и запад граничи с Атлантическия океан. Територията на страната е покрита предимно с невисоки скалисти планини и хълмисти равнини. Благодарение на силно насечената брегова линия няма точка от сушата, която да е отдалечена от морето на повече от 75 мили _/_1_20_ км/. Понякога трудно се прави разлика между названията Англия, Велик
Прочети реферат


Курсова работа _по_ _“Въведение в туризма”_ тема: _“Същност и значение на лечебния туризъм в България”_ изготвил: проверил: ИУ- Варна 2004 План на курсовата работа * Увод.................................................................................2- 3 стр. * Изложение.....................................................................3- 18 стр. 1. Развитие на балнеолечението в България...............................3- 4 стр. 2. Райониране на балнеокурортите в България..........................4- 5 стр. 3. Услуги и програми, предлагани в балнеоцентровете в страната....... 5 стр. 4. Балнеолечебн
Прочети реферат
Демографска характеристика на Франция С понятието ‘движение на населението’ се изразяват промените в броя на населението. То има важно значение за стопанското развитие на страните, включително и за Франция. Познавайки движението на населението могат да се решат редица важни демографски и социални проблеми. В зависимост от характера на процесите и явленията, които го пораждат, движението на населението е естествено и механично. Естественото движение на населението представлява смя
Прочети реферат
Курсова работа по дисциплината : “ Териториално устройство” на тема:”Анализ и алтернативи за развитие на курорт Пампорово ” Изготвил : Проверил : проф. Стефан Хрелев Фак. №: Фак. №: публ. администрация, ІІ курс, задочно обучение СЪДЪРЖАНИЕ: І. ВЪВЕДЕНИЕ 1. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 2 1.1 ИСТОРИЯ НА КУРОРТА 2 1.2. СТАТУТ НА ПАМПОРОВО 2 1.3. ПРОЕКТИРАНЕ 3 ІІ АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРЕКСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ 1. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 3 1.1ГЕОМОРФОЛОГИЯ 4 1.2. КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 5 1.3. ХИДРОЛОГИЯ
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия