Химия

Необходимостта от вода Френският писател Антоан дьо Сент Екзюпери е казал:“Вода!Ти нямаш нито вкус, нито цвят, нито мирис.Човек не може да те опише,а само те вкусва,без да те проумява.Ти не си необходимост за живота, ти си…..самият живот”. Не е случайно, че водата е често срещан символ, още в древните рисунки открити в пещери в различни части на Югозападна Франция,Пиринеите и Северна Испания. Не е случаен и мита, че създателите на Рим– Ромул и Рем са извадени от вода и по-късно са отгледани о
Прочети реферат
ЕСЕ Има ли амоняк и азотна киселина - има всичко. Солите на азотната киселина се използват преди всичко за наторяване на почвата.От почвата - тази необятна химическа “кухня”, растенията черпят нужния азот ,изграждат своите тела и осигуряват съществуването на животните и хората. Докато други елементи като силиций фосфор сяра и пр. щедро са разпръснали своите съединения из цялата земя под формата на минерали азотът е твърде пестелив. Единственото негово съединени, което е било открито в
Прочети реферат


РУ „Ангел Кънчев” К У Р С О В А Р А Б О Т А по “” На тема: “Полистирол” Специалност: Изготвил: Проверил: Фак. №: // Септември 2007г. Гр. Разград Една от най-широко използваните пластмаси за нуждите на електротехниката е полистиролът или, както се нарича още, тролитул. Ценните диелектрични показатели и лесната обработка на полистирола, от една страна, и неговата голяма склонност към стареене, от друга, насочиха вниманието на изследователите към средата на третото десетилетие на ХХ век. Днес м
Прочети реферат
Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград Природоматематически факултет Катедра “Химия” КУРСОВА РАБОТА Тема: Подготовка на предварителни тестове за допускане до упражнения по неорганична химия. Изготвил: Сузана Михова Специалност “Химия и физика” Фак. № 84 114, V курс Гр. Благоевград, ‘00 План – конспект на Курсова работа Тема: V гр. на ПС І. Увод ІІ. Учебно съдържание - Разглеждане на V гр. на ПС 1.VА гр. на ПС 1.1.Азот 1.2.Фосфор 1.3.Арсен, антимон, бсесмут 2.VБ група на ПС ІІІ.Примерен
Прочети реферат
_ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ-КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ_. _ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ_ Хранителните добавки са вещества с изкуствен или естествен произход, които обикновено не се използват самостоятелно като храна или като преобладаваща съставка при производство на храни, независимо от това дали имат хранителни свойства. Добавят се по технологични съображения към храната при производството, обработката, опаковането, транспорта или съхранението ѝ и остават като нейна съставк
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия