Химия

Ензими Цели Цели на преподавателя: Да се характеризират ензимите като биокатализатори, да се опишат възможностите за тяхната регулация и да се покаже ползата от тези познания за клиничната практика. След работа с този раздел студентите ще могат да постигнат следните учебни цели: А. Знания 1. да дадат определение за ензими, значение и видове; 2. да дадат определение за простетични групи и коензими и да дадат конкретни примери; 3. да опишат принципите за ензимната класификация и номенклатур
Прочети реферат
Атомно-емисионна спектометрия AEC е вероятно един от най-старите методи зиползван за лементен анализ. Първите наблюдения на емисия, която използва алкохолен пламък са направени в началото на 19 в. –Brewster, Herschel, Talbot, Foucault. Talbot дори предлега, че пламаковата спектометрия може да замести лабораторните методи за химичен анализ, Техните резултати били основани на работата на Bunsen и Kirchhoff и могат да се смятат като истинското начало като емисионната спектороскопия. През втората част на 20 в. Crookes, Reich, R
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия