Химия

Оптически избелители При химично избелване с окислители или редуктори висока степен на белотата (до 100%) може да се постигне само при недопустима деструкция на материала. След химическо избелване на текстил белотата е около 60-80%, т.е. платовете притежават жълтеникав оттенък, който се дължи на абсорбция на ивици от синьо – виолетовата част на слънчевата светлина. Тази остатъчна жълтевина може да бъде намалена по опитен път с помощта на специални вещества, които я компенсират по два начина
Прочети реферат
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” ДПКУ – гр. ВАРНА КУРСОВА РАБОТА ЛИСТ23 СЪДЪРЖАНИЕ Стр. ГЛАВА І – ФОТОПРОВОДИМОСТ НА ПОЛИМЕРИТЕ 2 Въведение 2 Основни понятия при изследване на сенсибилизацията 4 ГЛАВА ІІ – ПОЛИМЕРИ С НАСИТЕНИ ВРЪЗКИ В ОСНОВНАТА ВЕРИГА 7 Поливинкарбазол и негови производни 9 Донорно – акцепторни комплекси на карбазол съдържащи полимери 11 Сенсибилизация на фоточувствителността на карбазолсъдържащи полимери с багрила 15 Хетерогенни многослойни си
Прочети реферат


Карбоксилните киселини са органични киселини, характеризиращи се с присъствието на карбоксилна група, чиято формула е -C(=O)-OH, обикновено изписвана като -COOH. Общо наименование на солите на карбоксилните киселини е „карбоксилати“. Най-простата поредица от карбоксилни киселини са алкановите киселини, R-COOH, където R е водород или алкилна група. Има и съединения с две или повече карбоксилни групи в молекулата. Според вида на въглеводородната група (алканова ,алкенова ,аренова и др.) и вида и б
Прочети реферат
Съдържание: Въведение. Приложение на Радиовъглеродният метод. Апаратура за Радиовъглеродни измервания. Какво е въглерод 14C? Характеристики на въглерод 14C. Материали за датиране. Определянето на основните величини. Обменен резервоар Съдържание на 14C в отделните сфери Атмосфера, Биосфера, Хидросфера Възможности и перспективи на метода. Основни недостатъци. Уилард Франк Либи случайно открива радиовъглеродния метод за датиране в средата на 1950-те чрез работата на Серж Коф по космическите
Прочети реферат
Химикотехмологичен и металургичен университет гр. София Реферат Тема: „ Производство на хартия „ Въведение Най-старата позната досега хартия е била правена от папирусово дърво, от египтяните през 2200 пр.н.е. Различен метод за изработка на хартия е бил открит от китайците преди повече от 2000 години. Китайските майстори на хартия са използвали за направата й текстил и кора от черничево дърво. Идеята се е разпространила първо в Средния Изток и накрая е била въведена в Европа през 12 век. В пр
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия