Икономика

Рейтинговите агенции и техните оценки В света има множество агенции за кредитен рейтинг, извършващи дейност на местно и международно ниво. Можем ли да кажем, че някой определя бъдещето ни? Ако трябва да отговорим не толкова буквално на този въпрос – отговорът би бил „да”. Най-големите три агенции за кредитни рейтинги, определящи бъдещето на цели държави, са Standard and Poor’s (S&P), Moody’s и Fitch. S&P и Moody’s са базирани в САЩ, докато Fitch има управление в Ню Йорк и Лондон. Големите три притежават над 90% о
Прочети реферат
Проучването на пазара в информационната система на организациите Проучването на пазара е първа стъпка в осъществяването на концепцията на маркетинга. В управлението на организациите пазарната информация е необходима както на стратегическо, така и на оперативно ниво. На стратегическо ниво има по-дългосрочни цели, предлага комплексно развитие на дейностите: в кой бизнес; как ще се конкурира (разходи, имаме диференциация, уникално предложение за продажба); какви са целите (резултат, паз
Прочети реферат


Въведение в дисциплината 1.1. Глобализация на икономиката и проблеми на устойчивото развитие на регионите Глобализацията на съвременната икономика се дефинира като процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб, и като взаимосвързаност на стопанствата и излизане на бизнеса от националните рамки. В основата на глобализацията е стремежът за намаляване на себестойността и производството и пласмента, чрез намаляване на разходите за капитал, труд, материали, информация и др.
Прочети реферат
Съдържание Предговор Увод 1 Предмет и област на приложение 2 Позоваване 3 Термини и определения 4 Проектиране и документация 4.1 Общи сведения 4.3 Предварителен или оценъчен етап 4.4.1 Общи сведения 4.4.3 Чертежи на разположението на инсталацията 5 Обхват на спринклерната защита 5.1 Сгради и участъци, подлежащи на защита 5.1.2 Задължителни изключения в рамките на сградите 5.4 Защита на затворени пространства 6 Класификация на използването на сградите и пожарната опасност 6.1 Общи сведения 6.2.1 Ниска О
Прочети реферат
Софийски Университет "Св. Климент Охридски Стопански Факултет Учебник по ПАРИ, БАНКИ И ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ за курса по дистанционно обучение д-р Георги Ганев София, 2000 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Глава 1. Мотивация на курса. Въведение в парите. ..................... 1 1.1.2. Ролята на финансовата система в икономиката .............. 3 3.2.1. Крива на търсенето на обещания .................................... 45 3.4. Неценови определители на предлагането на обещания....... 59 3.4.2. Данъци ............................................................................... 61 5.2.1. Проблемът “н
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия