Икономика

ЕСЕ на тема: Банкови операции-минало и бъдеще На Лилия Николаева Михайлова XI б клас В научната литература от Древността до наши дни могат да се намерят редица хипотези за възникването на банките. За предшественици на съвременните банки се считат лихварите и сарафите. Други предпоставки за развитието на банките са икономическите. Те включват развитието на стоковото пространство и обръщението. При затворените стопанства,обаче няма потребност от банки,тъй като възникването на банките с
Прочети реферат
3 Икономическата наука е възникнала в дълбока древност. Думата „икономика” има гръцки произход и е съставена от две думи: „ойкос” – дом (стопанство) и „номос” – закон. Означава изкуството да се управлява дом (стопанство). Още през 300 г. пр. н. е. Ксенофон издава книгата „Икономика”, в която се разглежда важни правила за управление на домашното стопанство. След него Аристотел дефинира някои основни понятия и закони. Като наука икономиката се развива и разширява обекта на своето изследав
Прочети реферат


В сравнение на миналите години дефицита тази година се е намалил почти два пъти-от 3.56 млрд.евро на 1.97 млрд.евро. Това подобрява съотношението на дефицита спрямо годишния БВП от 10.5 на сто на 5.8 на сто. Покритието му с приток на преки инвестиции в страната обаче се влоши- от 68.5 на сто на 57.5 на сто на годишната база. Външна търговия Намалянето на стокообмена продължава – в периода януари-април 2009г. е налице свиване на търговските операции почти по всички направления. Като положителен момент в
Прочети реферат
Сто грама макаронени изделия съдържат около 370 ккал. Те са особено ценни като диетичен продукт. Тестените изделия са и много здравословни. Макаронените изделия на фирма “Рони” имат високо качество при средно ценово равнище, което е достатъчно за масовия потребител. Опаковката на макаронените изделия съдържа информация на български език, дата на производство, съдържание, трайност, нетна маса, калоричност и рецепти на приготвяне. II. Обкръжение на фирмата Пазарната среда предоставя едн
Прочети реферат
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Тема: Международен Валутен фонд ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Камен Войнов доц.д-р Иван Белчев ИТ, 4-ти курс, Ф.Н.1720 София 2009 СЪЗДАВАНЕ НА МВФ Международният валутен фонд (МВФ) е замислен през юли 1944 г, на международна конференция, проведена в Бретон Вудс, щата Нью-Хемпшир, САЩ, на която делегати от 44 държави се договарят за основите на икономическо сътрудничество, призвани да не допуснат повторение на пагубната икономичес
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия