Информатика

Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “ Е п и с к о п К о н с т а н т и н П р е с л а в с к и ” ФАКУЛТЕТ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ” Найден Ненков РЪКОВОДСТВО за упражнения по ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ Шумен Н.Ненков, Ръководство за упражнения по ЕС Стр. 1 СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ......................................................................................................... 2 УВОД .......................................................................................................................... 3 УПРАЖНЕНИЕ №1: АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЕКСП
Прочети реферат
Знанието е високостойностна информация,съвкупност от правила или връзки м/у реални или абстрактни величини,обекти,явления,които са представени в човешкото съзнание или в друга физ.страна.Знанието е следствие на опит,осмисляне,интерпретиране,асоципиране,обучение и може пряко да се използва за предприемане на деиствия или за земане на решения. Инф.система преставлява съвкупност от заимно свързани компуненти,функциониращи като 1 цяло за реализиране на инф.дейности (събиране,съхранени
Прочети реферат


Структура на програма на Delphi.Типове данни.Целочислени,символи,булеви и реални данни. Когато стартираме команда за създаване на нова програма,Делфи създава куха структура на програма и очаква разработващият да запълни изразните места с компоненти,програмен код,нови прозорци и др.,така че да се получи желаната приложна програма.Думите записани с главни букви в с-рата на програматаса служебни и се изписват точно така и точно на това място.А ако са и с удебелен шрифт те са задължителни.Дел
Прочети реферат
Курсова работа по Информационни Системи Тема: Управленски информационни Системи Изготвил: Цветан Симеонов Йорданов Спец ИТ фак №2022 CONTENTS Системи за единно планиране на ресурсите на предприятието (ERP) 4 Разлики между ERP системата и счетоводния софтуер 6 Предимства от използването на ERP системата 6 Внедряване на ERP система 7 Консултиране по внедряване на ERP система 7 Адаптиране на системата за конкретен клиент 7 Поддръжка на системата 8 Работа със сстемата Work Flow 9 Използвана литература 12 Уп
Прочети реферат
Компютърният вирус – технологично или социално явление Компютърът, тази сложна изчислителна машина, още от началото на своето създаване има за основна цел да улесни човека в неговото ежедневие. През последните няколко години интернет или още глобалната компютърна мрежа, утвърди своето място в процеса на глобализация. В днешно време в развитите държави за всяко едно семейство да има компютър е нещо съвсем обикновено. Днес с помощта на компютъра се извършват най-разнобразни дейности -
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия