Информатика

Исторически данни в развитието на компютърните мрежи Към средата на 20 век електронните комуникации съществуват вече повече от едно столетие и са реализирани както в Европа, така и в САЩ. Тези ранни мрежи приемат множество форми и по тях се изпращат само кодирани сигнали. По-късно те получават възможността за предаване на глас по кабел. В началото на 19 век французите разработват първата оптическа телеграфна мрежа, която изпраща информация с поразителна скорост от 20 знака за секунда, а Са
Прочети реферат
СОУ,,Георги Бенковски’’ град Пазарджик Курсова работа Тема:Менюта и подменюта на Mozilla Firefox. проверил (преподавател) : г-н Б. Табаков Пазарджик Съдържание: 1.Увод: Mozilla Firefox е един добър и безплатен интернет браузър с отворен код, съвместим с операционна система Windows. Една от основните причини много хора да го предпочетат пред Internet Explorer на Microsoft е, че той е значително по-сигурен и много от проблемите, срещани при IE тук ги няма. Браузърът разполага с богата функционалност и доста от опциите са сх
Прочети реферат


От дълбока древност до наши дни се правят опити за създаване на машини и автомати, които да извършват изчисленията вместо нас. Такива технически средства формират специфичен клас, наречен изчислителна техника, и често се наричат изчислителни или сметачни машини. Развитието на изчислителните средства преминава през четири етапа - предмеханичен, механичен, електромеханичен и електронен. Наименованията на етапите са свързани с физическото естество на технологията за производство на см
Прочети реферат
„НУИ- Професор Веселин Стоянов” гр. Русе РЕФЕРАТ ПО ИНФОРМАТИКА На тема : Мишката: устройство и характеристики,разновидности. Русе Американец измислил компютърната мишка Трудно бихме могли да се справим с работата с компютъра, без да използваме компютърната мишка. Тя обаче е създадена доста след конструирането на първата електронноизчислителна машина. Компютърната мишка е дело на американския изобретател Дъглас Карл Енгълбърт от Станфордския изследователски институт. Идеята за с
Прочети реферат
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “ Николай Хайтов” гр.Варна Доклад на тема: _Локални мрежи_ Определение за Локална _М_режа (ЛМ). Разпределени локални мрежи. Системи клиент – сървер и хост – терминал. Дискови и файлови сървери, сървери за принтер . Мрежова операционна система (МОС) Ако накратко искаме да характеризираме времената, в които живеем, от гледна точка на развитието на изчислителната техника, то смело ще кажем, че това са годините на LAN - локалните к
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия