Информатика

Безжични мрежи Безжичната локална мрежа представлява гъвкава система за обмен на жичната локална мрежа. Безжичната локална мрежа използва радиочестота за предаване и приемане на данни по въздуха. Благодарение на това отпада необходимостта от наличие на кабелна дръзка между точките, които трябва да обменят някаква информация . Безжичните локални мрежи намират все по-голямо приложение в медицината и образованието, продажбите и производството. Те позволяват на потребителите посредст
Прочети реферат
УВОД Компютърната техника се превърна в немислима част от дейността на човека – в дома и офиса. Хората залагат все повече средства за разработка на компютърни системи и специализиран софтуер, който да улесни човешката дейност. Ние, в лицето на държавните служби и учреждения, а също така и в лицето на бизнеса, съхраняваме ценна информация за нас, нашите близки, колеги, подчинени в компютрите си. Банкираме on-line, подаваме си данъчните декларации чрез Internet и не само – извършваме редица опера
Прочети реферат


Софийска професионална гимназия по електроника ,,Джон Атанасов” Проект по Модул : ОКС Тема : Скенери В света на компютрите новите технологии се налагат все по-бързо и по-бързо. Но твърде дълго някои периферни устройства са били пренебрегвани, като например скенерът. Преди години той бил истински лукс, като началната му цена започвала от 500 долара. Докато сега всеки може да намери устройството с най-основните му функции на 10 пъти по ниска цена. Скенерът представлява устройство, което въве
Прочети реферат
10 ВТГ „Г. Ст. Раковски” тема: Функции в EXCEL гр. Варна _ФУНКЦИИ В EXCEL_ _Microsoft Excel_ е най-добрата програма за работа с електронни таблици. Тя притежава големи възможности за изчисления и обработка на различни типове данни. Съчетава най-добрите постижения на продуктите от тип електронна таблица и от създаването си до сега остава неизменен лидер сред продуктите от този клас. Той е компонент на пакета _Mi_crosoft office и се разпространява в различни версии. Основните възможности на продукта, които са ре
Прочети реферат
Р Е Ф Е Р А Т Тема: Охлаждане на компютъра Въпреки, че е създаден преди повече от 50 години, компютърът още от самото си начало се е нуждаел от някакъв тип охлаждане. Само си представете машина, голяма колкото два гардероба – половината от обема е “обсебен” от вентилатори, а помещението, в което се е намирало това чудовище, се е нуждаело от климатикоподобна инсталация, за да може да се разсейва цялата тази топлина, която се е натрупала. В по-близките до нашето съвремие години положението не
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия