Информатика

база от данни microsoft access урок №1 бази от данни – същност и предназначение. анализ и проектиране на бд 1.понятие за бд - бд-съвкупност от данни, съхранени и организирани по специален начин, управлявани от система за управление на база данни. - предназначение на бд: при работа с големи обеми от данни е важно данните да бъдат структуирани, записвани и запазвани така, че да бъдат удобни за обработка от различни програми. - такъв тип управление дава възможност на потребителя да намира бързо и точно
Прочети реферат
Прогресивистко движение в САЩ Прогресивисткото движение в САЩ се заражда на границата между XIX и XX век като отговор на проблемите, породени от нарастващата индустриализация и урбанизация на обществото. Първоначалното прогресивисткото движение възниква кaто алтернатива на консервативната или както бива наричана днес неолиберална реакция на големите промени, донесени от индустриалната революция . През 20 век американският прогресивизъм постепенно се развива ,за да се превърне в движе
Прочети реферат


AJAX = ASYNCHRONOUS JAVASCRIPT AND XML AJAX е съкращение на Asynchronous JavaScript And XML. AJAX не е нов програмен език. Това е технология за създаване на по-добри, по-бързи и по-динамични уеб страници. AJAX използва JavaScript за да предава информация между сървъра и уеб браузъра. AJAX технологията позволява да се разменя информация между сървъра и браузъра без да се презарежда страницата. AJAX е браузърна технология. AJAX е технология, която работи с браузъра Ви. Тя използва синхронизиран пренос на информация (HTTP заявки) между браузър
Прочети реферат
КУРСОВ ПРОЕКТ Тема: Bluetooth изготвил: Владислав Николаев Стоянов фак.N: 337822 специалност: КТТ _група: 31_а проверил:....................... /доц. М. Денева / 1. Увод: Bluetooth. Тази безсмислена като превод дума (буквалния й превод е "син зъб") все по-често се среща в материалите, посветени на компютрите. Най-вероятно вие знаете, че става дума за технология, чрез която се изграждат безжични мрежи, в които могат да участват не само компютри, но и други устройства - например мобилни телефони или дори апарати от домашн
Прочети реферат
Икономически Университет – ВАРНА Дисциплина SQL SERVER Изработил: Проверил: Моска Георгиева Мънева aс.Св.Илиева спец.Информатика IV курс з.о. фак.№ 1268 Варна, 2004 г. 1. предметна област Предметната област на настоящия курсов проект обхваща модул от работата на банка WWW в гр.W, занимаващ се само с превод на месечните възнаграждения на своите служители. Всеки служител при сключване на трудовия си договор е направил избор дали иска да получава заплатата си по своя банкова сметка или в брой. Ако служи
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия