Информатика

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО Катедра:”Компютърни системи и технологии” Дисциплина:”Компютърни графични системи” _Тема:_”3D Studio Max” Петър Димитров Манолов спец. КСТ, курс III, гр.2а, фак.№:20305111 град Габрово Проверил:.............. дата:.............. /ст.ас. П. Андреева/ СЪДЪРЖАНИЕ * Компютърни графични системи. * 3D Studio Max – особености, приложение. 1. Особености 2. Приложение * Примери * Компютърни графични системи Компютърните графични системи се основават на базата на Компютърната графика. Затова щ
Прочети реферат
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия