История

Създаване на българската държава Какво е това държава ? На пръв поглед този въпрос изглежда глуповат и ненужен, но всъщност не е точно така. Малцина са тези, които без затруднение могат да му отговорят. Понятието „държава” датира от около 3 500 г. пр. Хр. От тогава до сега държавата и моралния и облик са се променили, за да достигнат до възможно хай-добрия вариант – т.н „Модерна държава”. Но какво представлява държавата ? Политически съюз, общност, като социален факт появила се. Това са само х
Прочети реферат
Реферат по История на тема: Българските възрожденци- радетели за многобългарска светска просвета ...България, макар и под османския ятаган, запазила език и обичаи, била заплашена от кръста на гръцкия духовник. Някои по-заможни българи започнали да се гърчеят (да предпочитат гръцкия пред българския език). Далеч в миналолото останали героичните подвизи на българските царе и дните на величие на българската държава. Нужни били българи, които да пробудят съзнанието на народа и да му припомн
Прочети реферат


За Жана д’Арк ние знаем повече ,отколкото за който и да е от нейните съвременници, и в същото време трудно е да се намери сред хората от ХV век друг човек, чийто образ да изглежда на потомците толкова загадъчен. За каква ли не е обявявана Жана! В нея са виждали пратеник на божественото провидение и слуга на дявола,инструмент на политически интриги и спиритични – медиум,принцеси и “новия Жак”- потенциалния предводител на селското въстание против феодалите. Едни са поставяли зад гърба и ко
Прочети реферат
Средно Общообразователно училище „Никола Йонков Вапцаров” Р е ф е р а т по История и цивилизация На тема: Историографски възгледи на Петър Мутафчиев Петър Сточнов Мутафчиев е роден на 4 юли 1883г. в с. Боженци , Габравско. Негови родители са Дона Пенчева и Стоян Мутафчиев. Баща му бил дребен чиновник писар , който често сепринуждавал да сменя местопребиваването си. Началното си образование получил в Габраво, от I до IV тогавашен клас учил в Плевенската гимназия , а на 27 юли 1901г. завършил с мно
Прочети реферат
Петър Велики 1672 – 1725 Петър велики е всепризнатият най-бележит руски цар. Въведената от него политика на европеизация е важен фактор за превръщането на Русия във велика сила. Петър, роден в 1672 г. В Москва, е единствен син на цар Алексей и втората му жена Наталия Ниришкина. Петър още няма 4 години, когато баща му умира. Алексей има други 13 деца от първата си жена, затова не е чудно, че възниква продължителна и понякога ожесточена борба за наследяването на трона. Веднъж дорри се надява Петър да п
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия