История

Интерпретативно съобщение По нови пътища България след 9-ти септември 1944г. Август 1944г. Политическата криза в България се изостря и се назначава ново правителство начело с Константин Муравиев.В него влизат и политическите партии БЗНС “Врабча 1”, Демократическата и Народната.Муравиев скъсва с прогерманската политика и започва реформи. Опасявайки се,че страната ни ще сключи примирие с Великобитания и САЩ, на 5 септември СССР й обявява война. На 8-ми септември започва окупация на България.
Прочети реферат
1893 Г. - ЖЕРТВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ Борбата, която Стефан Стамболов започва на 10 август 1886 г. е не само срещу имперските попълзновения на Русия, но и за свободата и независимостта на България, парадоксално оказала се в периода 1878-1886 г. много по-зависима от Северната империя (военен министър - задължително руски генерал, офицерите - задължително руснаци, не желаещи да учат български език, а да не забравяме и злополучното премиерстване на ген. Леонид Соболев - 22 юни 1882 - 7 септември 1883 г.), отколкото от с
Прочети реферат


Българските обичаи и традиции – ключ към родовата памет Най- пълна представа за една страна можеш да добиеш като се запознаеш с нейните традиции и обичаи.България, сгушена в източната част на Балканския полуостров, със сигурност притежава тези устойчиви, общоприети и наследени от традиционните норми на ежедневието и празничното общуване. Българските народни обичаи преминават през много трудности и изпитания – войни, въстания, робство. Някои от тях успяват да се запазят и до днес, друг
Прочети реферат
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ 50-ТЕ И 60-ТЕ ГОДИНИ НА 19 ВЕК (Обществено политическа дейност на Георги Раковски 1821-1867) Увод : Радикалните промени в стопанството , социалното и културно развитие на подвластното християнско население през 18 и първата половина на 19 век създават реални предпоставки за разрастване на освободителните борби на българския народ. Политическата активност на българите намира конкретен израз в зараждането на българската национална идея и в масов
Прочети реферат
В началото на ноември 1876 г. в Гюргево пристигат 17 емигрантски дейци, които създават нов революционен комитет, под председателството на Стефан Стамболов. По конспиративни съображения заседанията се водят тайно и протоколи не се пишат. Революционерите са напълно единодушни, че въстанието ще се вдигне през пролетта на 1876 г., независимо от това дали е подготвено или не. Трябва да се използва благоприятния момент, когато въстаническите действия в западната част на Балканския полуостров още
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия