История

ПМГ „Акад. Сергей П. Корольов” Р Е Ф Е Р А Т НА ТЕМА „БЪЛГАРИТЕ МЕЖДУ ЕВРОПА И ОРИЕНТА ПРЕЗ 18 и 19 век” В средата на XV век в европейския континент се вклинява империята на османците.Съчетавайки близкоизточната с византийската държавна традиция, в началото на XVI век Османската империя притежава всички белези на източна деспотия.Ориента е държава, простираща се на три континента и включваща в пределите си араби, албанци, унгарци, цигани, татари, евреи, тюрки, гърци, бедуини, сърби, българи и
Прочети реферат
Възход и политическо могъщество на България при управлението на цар Иван Асен II / 1218 – 1241 / Второто българско царство достига апогея на своята политическа и воeнна мощ във времето на Иван Асен ІІ. Под властта на Търново са обединени всички етнически български земи, а водещата роля на България в балканските взаимоотношения е неоспорима. Възходящо развитите обхваща и българската култура, важна роля за което изиграва възстановяването на българската патриаршия през 1235г. Жизненият път на зн
Прочети реферат


3. Великото преселение на народите а) Готи, вандали, хуни Когато през IV век хуните предизвикали мощно преселение на народите от Изток на Запад, то засегнало най-напред Източната римска империя, а провинциите Мизия, Тракия и Македония отдавна били арена на опустошителни набези и ужасни плячкосвания. От 376 до 400-та годииа преди всичко вестготите кръстосвали страната и дори основавали постоянни селища, както личи от географските имена у Прокопий, някои от които като Thrasa-dala, Dala-tarba (tarba - thaurp - dorf
Прочети реферат
Демокрацията като политическо участие Създаването на демокрацията чрез договор почива на два правови документа. В естественото състояние шества социален хаос, който не е подчинен на никакви установени правила. Поради това хората трябва да се обединят в това, че искат да живеят в едно управлявано от закони общество. Трябва да се приеме обединителен договор (_pactum unionis_), чрез който хората да се обединят в едно политическо тяло. Но това не е достатъчно. Трябва да бъде създадена и държавна вл
Прочети реферат
Богомилство и отшелничество През Х в. сред разрасналото се духовенство проникват типичните за Средновековието ереси на павликяни и богомили. Множество средновековни извори свидетелстват, че основателят на богомилството - поп Богомил, е историческа личност, живяла в България по времето на цар Петър. Смята се, че то се появява за първи път в земите около Пловдив, които император Йоан І Цимисхи (969-976) заселва с еретици от Мала Азия. Ядрото на богомилското учение e съставено от разказите за с
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия