Компютърни с-ми и технологии

Логическа организация на паметта Конвенционална. Драйвери на DOS. Резидентни програми. Горна област на ОП –UMA,UMB. Неизползвано адресно пространство, прозорец на разширената ОП, видеобуфер MDA, CGA, SVGA. Паметта в РС е изпълнена от едни и същи чипове, които независимо от това, не работят по един и същ начин. Управлението на паметта се определя от микропороцесора използван в устройството на компютъра. Тъи като обемът на паметта която микропроцисорът може да управлява нараства неимоверно много и
Прочети реферат
Професионална гимназия по електроника и електротехника Гр.Пловдив Микропроцесор Intel 80386 Схема на I80386 Микропроцесорна фамилия Intel Микропроцесорната фамилия Intel е резултат от една дългосрочна и добре обмислена стратегия на развитие.При нея са съчетани идеално последните за времето възможности на микроелектрионните технологии с най – модерна архитектура на процесора , като всичко е подчинено на изискванията на конкретните приложения. Благодарение на това микропроцесорите от фамили
Прочети реферат


Създаване и управление на потребителски акаунти 1: Общи сведения и терминология 2: Правила за изграждане на нови потребители 3: Създаване, закриване и модифициране на потребителски акаунти 4: Задаване на свойства на потребителските акаунти 5: Работа с групи 6: Отдалечен достъп За тази глава Тази глава ви подготвя да използвате и създавате потребителски акаунти в Windows Vista. В началото ще научите защо е нужно да се създават акаунти и как се планират потребителските акаунти. След това ще може да
Прочети реферат
ПГЕЕ “ М. В. Ломоносов “ РЕФЕРАТ на тема: Сравнение на процесорите: Intel Duаl Core и AMD Duаl Core Микропроцесорът, познат като CPU (Central Processing Unit – на бълг. е познат като АЛУ – аритметико логическо устройство) е изчислително устройство оформено като единичен чип. Микропроцесорите са ЦП на съвременните компютри. Те се отличават с много малките си размери, ограничения обем от данни, които могат да се обработват, по-малкото си бързодействие и по-ниска цена. Конструирани са с големи интегрални схеми.Инфо
Прочети реферат
Що е компютърна графика? Компютърната графика е съвкупност от методи и средства за създаване,преобразуване и възпроизвеждане на данни в или от графична форма на представяне с използване на компютърни системи. Краен продукт на компютърната графика е изображението.Изображението може да бъде диаграма, технически чертеж, архитектурен проект, кадър от мултипликационен филм, рекламна илюстрация и т.н.Важно е да се отбележи, че в КС графичните изображения се съхраняват под формата на числов
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия