Компютърни с-ми и технологии

КУРСОВА РАБОТА По Компютърни мрежи и комуникации На III курс информатика, редовно обучение, фак Nо Тема: Настройка и употреба на Wireless Broadband Router DI-614+ Увод: Рутера DI-614+, произведен от D-link е идеален за домашни мрежи и за такива в малкия бизнес. Той може да се използва с лекота както от потребители създаващи първата си мрежа, тъй като е лесен за настройване и използване, с отлична производителност, сигурност и ниска цена. Настройки DI-614+ се конфигурира лесно през web-базиран интерфейс. В началото се
Прочети реферат
Техничеки университет ...... Катедра: „Компютърни ситеми и технологий” Дисциплина: „Синтез и анализ на алгоритми” Курсова работа Разработил: .......... Проверил: .......... .................. /............. / Спец. „КСТ” група Фак. № Задача Да се напише програма на С/С++ ,използваща евристичен алгоритъм, която използва данни за разстоянието между 10 града в страната и намира евристично решение на маршрут при зададен начален град (използвайте таблица от пътна карта на България ). * Теоретична част Евристичните алг
Прочети реферат


Уводна част : _CRC(Cyclic Redudancy Check Codes)_ са техника за откриване на грешки в цифрови данни, но без да се извършват корекции, когато са открити такива. Те се използват предимно в предаването на данни. В CRC методът, определен брой проверяващи битове, често наричани checksum, са приложени към съобщението, което се предава. Приемникът на информацията може да определи дали проверовъчнтие битове съвпадат с информацията и дали не е възникнала грешка при предаването. Ако е възникнала грешка приемника изпращ
Прочети реферат
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия