Компютърни с-ми и технологии

Професионална гимназия по туризъм гр. Габрово Тема : Интернет. Употреба на Интернет 1. История на интернет Преди повече от 20 години Интернет беше създаден, за да осигури на университетите, правителствените агенции и други изследователски институции в САЩ, начин да обменят файлове и информация. В началото Интернет свързваше само няколко мрежи. Това беше лесно той да се утъждествява с кабелите, който свързваха всяка от мрежите. С течение на времето и други университети пожелаха да свържа
Прочети реферат
Реферат На тема: _Основни дейности с работни места в малка локална мрежа_ Гр.Благоевград Локална Мрежа - това е съвкупност от Hardware и мрежов Software предназначени да олеснят съвмесната работата на група потребители,които обикновенно работят в една сграда или поне в близки сгради като между техните компютри е осъществена физическа връзка с кабел. Ако накратко искаме да характеризираме времената, в които живеем, от гледна точка на развитието на изчислителната техника, то смело ще кажем, че то
Прочети реферат


Телевизионни тунери за PC Този месец, по време на Световното първенство по футбол, вълната на интереса към телевизионните тунери придоби размерите на цунами, заливайки огромно количество компютърни потребители. От повишения интерес към този тип устройства не пропуснаха да се възползват и компютърните фирми, внасяйки голямо количество качествени и откровено боклукчави устройства и модули, с особено умиление наблюдавайки терзанията на непросветените купувачи про избора на последните
Прочети реферат
РЕФЕРАТ На тема: Цифров компаратор Цифровите компаратори са комбинационни логически схеми, които осъществяват сравняване на две числа – А и В. В резултат от сравняването се регистрират едно от трите възможни състояния: А=В, А>В и А За магнитудно сравняване на многоразредни двоични числа, най-напред се сравняват старшите разреди. Ако са различни, само те определят резултата от цялото сравняване. Ако са равни необходимо е да се сравняват следващите по-младши разреди и т.н. Многоразреден м
Прочети реферат
* Слайд Мишката (от английското mouse) е периферно устройство, използвано в персоналните компютри и някои други видове компютърни устройства. Задвижва се от ръката на потребителя, предавайки информация за движението си на компютъра. * Слайд Компютърната мишка за пръв път се появява с компютъра Apple Lisa през 1983 година и има само един бутон. Може би затова до ден днешен компютрите на Apple имат еднобутонни мишки. Първоначалната идея за това посочващо устройство се появява и развива с PARC изследоват
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия