Компютърни с-ми и технологии

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО Реферат По: Компютърна графика Тема: Растерна и векторна графика Факултет: Електроника и електротехника Катедра: Компютърни системи и технологии Габрово I. _Растерна графика_ В контекста на компютърната обработка на изображения, растерна графика се нарича представянето на изображенията като съвкупност от точки _пиксели_ , подредени в правоъгълна матрица. Нейните размери определят т.нар. разделителна способност на изображението. Тя се представя чрез оз
Прочети реферат
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ РЕФЕРАТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ТЕМА:ТЕХНИЧЕСКИ КАНАЛИ ЗА ИЗТИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ.УСТРОИСТВА И СИСТЕМИ ЗА НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП. Информацията все по-често се възприема като универсален и ключов ресурс за развитието на обществото.Нещо по- вече- толкова голяма част от живота ни протича в информационното пространство, че не случаино все по-често се говори за информационна ера и
Прочети реферат


С В У Б И Т Функции на службите за сигурност по защита на класифицираната информация Службите за сигурност: 1.) Извършват проучванията за надеждност на своите служители и на кандидатите за работа, издават, прекратяват и отнемат разрешенията на тези лица; Какво представлява проверката за надеждност? Проверката за надеждност е процес, при който физически лица биват внимателно проучени за достъп до дадени права или задължения. В една или друга форма проверката за надеждност се извършва за
Прочети реферат
УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ катедра ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Тема _I:_ Усилватели на хармонични сигнали. Транзизторни усилватели с R-C връзка,с трансформаторна връзка,с оптронна връзка.Честотни и фазови характеристики. Тема _II:_ Постоянно токови усилвателни стъпала. Диференциален усилвател. Честотни и фазови характеристики. Пловдив Усилватели на хармонични сигнали Транзизторни усилватели с R-C връзка,с трансформаторна връзка,с оптронна връзка.Честотни и фазови
Прочети реферат
ТУ – София, ИПФ – Сливен Телекомуникации и мрежи Предаване на информацията мгжду компютърните системи По принцип резултатите от обработката на информацията се съхраняват централизира­но в съответната организация. Хората, които искат да имат достъп до данните от зеомпютърната система, могат да се намират в друга част на сградата, в друг град, на друго място в страната или дори в чужбина. Като канал за предаване на данни и звук много често се използват телефонните линии. Нормалните теле
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия