Литература

СУ “Св. Климент Охридски” Факултет Славянски филологии Катедра Българска литература КУРСОВА РАБОТА Тема: „Липсите” в романа на Антон Страшимиров „Хоро” гр. София 2012 година Антон Страшимиров е сложен и противоречив писател. Неговите произведения са различни едно от друго не само по жанр и стил, но и в идейно-художествен план. През цялото му творчество обаче преминава една свързваща линия. Ако за Йовков това е темата за особения човек, за Елин Пелин – човекът от селото, за Георги Стам
Прочети реферат
Образът на Гергана в поемата ‘изворът на белоногата’ Поемата на п.р. Славейков ‘ изворът на белоногата’ идва във време , когато България е под турско робство (през 1873г.) В поемата „ изворът на белоногата” Славейков ни разкрива образът на едно младо момиче, което се превръща е пример за това каква трябва да бъде една истинска българка по онова време. Гергана-главното действащо лице в поемата, е олицетворение на това каква трябва да бъде една истинска българка. Тя е представена като краси
Прочети реферат


"Ангелинка"-разказ за доброто и красивото в човешкия живот "Ангелинка" на Елин Пелин е разказ за преживяванията на едно момче, за първата любов, за красотата в човешкия живот и за потребността от нравствен идеал. Обикновеното и необикновеното, спомените, мечтите и реалността се сливат в един чуден свят-свят на детството. Разказът се разгръща като спомен. Разказвачът се връща мислено към своето детство, за да оценности миналото. да възкреси очарованието и вълнението на детските мечти, да
Прочети реферат
ИВАН ВАЗОВ -,, НЕМИЛИ-НЕДРАГИ” ИЗСТРАДАНОТО, НО ЖЕЛАНО ИЗГНАНИЧЕСТВО НА ВАЗОВИТЕ ХЪШОВЕ СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ ВЪРХУ II ГЛАВА, 7 клас Повестта „Немили-недраги” Вазов пише след Освобождението, за да възкреси ония ге­роични мигове от нашата история, които ро­диха истинските ни герои и дадоха самочувст­вие на българското ни име с мъченичеството и саможертвената си любов. Това е разказ за необикновената съдба на българските хъшо­ве, храбри мъже със славно минало и със сме­ли мечти за бъдещ
Прочети реферат
Писмо (Ти помниш ли…) Никола Вапцаров Стихотворението “Писмо”,макар и първоначално отпечатано във в. “Сирена”,намира своето полагаемо място в единствената стихосбирка,която Никола Вапцаров издава през живота си -“Моторни песни”.Творбата се вписва без остатък в идейно-художествената насоченост на стихосбирката.Нещо повече,”Писмо” е само по себе си представително за нея стихотворение и изразява цялостно философията,която поетът развива в “Моторни песни”.За мирогледната позици
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия