Литература

ЕДНА БЪЛГАРКА I ЧАСТ В разказа "Една българка" Иван Вазов разкрива подвига на една обикновена жена от народа, която прави всичко възможно да помогне на бунтовник от Ботевата чета.В образа на Илийца писателят въплъщава най-ценните човешки добродетели - смелост и жертвеготовност, родолюбие и благородство, доброта и човечност. В името на живота тя извършва истински нравствен и физически подвиг. Още заглавието подсказва на читателя изключителността на стореното от Илийца. Тя е "една бълга
Прочети реферат
Образът на Гергана от “Изворът на Белоногата” Поемата „Изворът на Белоногата” бележи един от връхните точки в лириката на Петко Р.Славейков.Тя е истинска поема за любовта и красотата, за живота и смъртта, за доброто и злото, любовта и раздялата, вечността и безсмъртието. Творбата е мост между времето на новите идеи и фолклорното творчество, съхранило мъдростта на миналото. В нея звучат посланията на възрожденската епоха, като се долавят и западноевропейските баладични мотиви.Чрез про
Прочети реферат


ИВАН ВАЗОВ Българското възраждане има задачата да създаде понятие за България и да постави основите на модерната българска нация. Началото на изпълнението на тази задача слага Паисий със своята „ История " , която хвърля първата искра в робското съзнание на българина и му дава възможност да разбере, че невинаги е бил роб. По-късно Ботев чрез своето слово разрушава хомогенността на робското време, взривява убийствената инертност на робското битие. Окончателно завършена е задачата в тво
Прочети реферат
любопитството. Вижданият образ на леля Дъмша, както и пространството, свързано с него, свидетелства за необикновената способност на детското въображение да преобразява близкото, познатото и всекидневното. Във въображението на селските деца непознатата гражданка съществува като “далечна, всемогъща и непостижима вълшебница”, чийто образ е “обкръжен от светъл ореол”. Авторът използва усвоеното от народните приказки и християнските легенди, за да нарисува идеалния въображаем образ
Прочети реферат
Иван Вазов Българският език В своето творчество Иван Вазов изразява пламенния си патриотизъм и възхищението си от всичко българско. За поета родният език съхранява и изразява българската духовност, а с цялото си творчество авторът доказва магическата сила на речта, запазила народностното съзнание на българина. Стихотворението “Българският език” е съкровен “диалог” на лирическия говорител с родното слово, в който са разкрити както възхищението от богатството и изразителността на
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия