Литература

"ПРОЩАЛНО" - РАЗЛИЧНОТО ВАПЦАРОВО СТИХОТВОРЕНИЕ Вапцаровият лирически човек обитава времена и пространства, между които границите са заличени - свободното преминаване от "вчера" към "днес", към очакванията на "утрешния ден" се осъществява с убеденост, която е присъща единствено на една космополитна личност, експлицираща опита на миналостта в драматизма на епоха, "препускаща лудо напред". И в това неустоимо движение се съвместява битието на предците, "миришещи на лук и вкиснало", с но
Прочети реферат
Предсмъртните стихове на Никола Вапцаров В „Предсмъртните стихотворения” са поместени два ръкописа на две заветни стихотворения на Никола Вапцаров,които той пише в Дирекцията на полицията и в Центалния затвор на София в последните часове на героичния си живот: „Прощално”и”Предсмъртно”. Поетът пише с чувство за изпълнен дълг към своя народи приема смъртта като своя необходимост в „_епоха на дива жестокост”,_на омрази и убийства.И двете предсмъртни стихотворения са кратки,дълбоко
Прочети реферат


СЕМЕЙНО-БИТОВИ НАРОДНИ ПЕСНИ Особености на българската сватбена обредност Българската сватбена обредност обхваща два важни етапа: годеж и същинска сватба.По същество годежът представлява сключване на предварителен договор между два рода. Той има показен характер и се провежда в дома на момата, а сватбата, с нейната пищна церемониалност, има за цел да утвърди пред много хора сключен договор между двете семейства. Богатата и разнообразна сватбена символика е израз на сложно преплитане
Прочети реферат
Сравнителна таблица : Западноевропейски ренесанс Българско възраждане Период и характеристика : V – ХVв. В епохата на Ренесанса се развиват светските знания и се създават първите светски университети. Постепенно светското знание се отделя от богословското, бързо се развиват книгопечатането и периодичния печат, утвърждава се вярата на човека в собствените му възможности на ренесансова личност. ХVІІІ –ХІХв Това е началото на новата българска история и литература, времето на преход от ф
Прочети реферат
Символни пластове в повестта "Гераците" от Елин Пелин За Елин Пелин създаването на повестта "Гераците" не е спонтанен г макар че идеята за творбата възниква от една случайна среща със съсе нин. Много дълго авторът обмисля произведението си и дори публикува делни глави преди окончателното му завършване. Основният му замисъл тава непроменен - да разкрие разпада на едно задружно семейство, раз шаването на моралните устои, на житейската хармония под напора на со алните промени. Тази идея т
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия