Литература

Р Вазовото творчество е символът на единство между поет и народ. Да живее с пулса на Родината, да въплъти в стиховете си всеки трепет на народната душа - това Вазов счита за свой неотменен дълг. Поетът трябва да е преди всичко българин, гражданин на своята епоха, син на своето време - от този демократичен принцип той се ръководи в цялостното си половинвековно творчество. Възрожденската епоха винаги поражда най-дълбоки мисли и чувства у Вазов. Последните робски години с бурните си събития,
Прочети реферат
Виктор-Мари Юго е френски поет, балетрист, драматург, есеист, художник, държавник, политик, борец за човешки права и най-влиятелният представител на романтичното течение във Франция. Точно там авторитетът на Юго в литературата се основава на неговите поетични и драматични издания. Измежду томовете поезия особено висока критическа оценка се дава на “Съзерцания” и “Легенда на вековете” и Юго често е определян за най-великия френски поет. В България неговите най-добре познати произведа
Прочети реферат


Николай Василевич Гогол е един от най-оригиналните и самобитни руски писатели. Той е единственият в руската литература, който създава школа. Не случайно са казани думите на Достоевски: „ _Всички ние излязохме изпод_ ”_Шинел” на Гогол_ ” , т. е. всички те са се учили от Гогол. Под влияние на Гогол се формира т. нар. „_натурална школа_”, от която излизат най-значителните руски писатели от втората половина на ХІХ в. – Некрасов, Тургенев, Островски, Достоевски и др. Ако Пушкин поставя началото на
Прочети реферат
1 Един от големите писатели на Българския модернизъм е и приложилият законите на една нова естетика в поезията ни от 20-те години на ХХ в.- Атанас Далчев.Неговото творчество, представително за Диаболизма, е част от големия естетически прелом след войните,на съпротива срещу традицията.Той присъства в българската литература с обособена самостоятелност и устойчива независимост на творческия дух.Поезията му разкрива ново светоусещане и слабост на модерното съзнание към болезненото и некр
Прочети реферат
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия