Маркетинг

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ВАРНА ПО _НА ТЕМА: АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА_ COCA-COLA Компанията Кока-Кола е световноизвестна фирма, лидер в производството и продажбите на безалкохолни напитки. В същото време тя е на трето място по продажби след General Motors и Microsoft в класацията на 500-те фирми с най-голям обем продажби. Компанията е успяла да превземе трайни позиции не само на американския пазар, където първо се разпространява, но и в много други страни по света като почти не е оставила незавоюван
Прочети реферат
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Варна К У Р С О В А Р А Б О Т А НА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И РИСКА НА ПРОЕКТ НА ФИРМА “ЕЛЕКТРА ТРЕЙД” ООД – гр. ВАРНА Варна І. Увод Финансовото управление на фирмата е свързано с процеса на подготвяне и вземане на решения относно въпросите какви и колко реални активи са необходими за развитието на предприятието и от какви източници се набавят паричните средства за предвижданите инвестиции. Управлението дава отговор на проблемите относно: * Инвестиционни решения
Прочети реферат


Университет за Национално и Световно Стопанство Курсова работа На тема: Цени и ценообразуване на рекламата в интернет София Теоритична част Специализираната икономическа литература изобилства с изказвания за актуалността и значимостта на цените и ценообразуването. Ето някои от тях: “Цената има различни имена. Цената е навсякъде около нас.” “От цените в голяма степен зависят производството и икономическото положение на производителите, потребителите на цялата нация.” В теорията
Прочети реферат
Рекламна стратегия на електронен магазин І Въведение До скоро бизнесът и рекламата се осъществяваха с помощта на хартия, писалка и срещи лице-в-лице между участниците. Независимо от областта на бизнеса той се правеше във физическото пространство - срещи, писмени договори, кеш - разплащания или обикновени банкови преводи. Разбира се, с изобретяването на телефона, телевизията, факса настъпиха значителни промени, но те не могат да се сравнят с промените след въвеждане на компютрите и интер
Прочети реферат
И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА К а з у с по “Международен маркетинг и реклама” Маркетингова политика на MCDONALD\'S в България * Каква стратегия за излизане и настаняване на международните пазари прилага McDonald's и констатирате ли някаква разлика в поведението на американската фирма в България? McDonald's е световния лидер в областта на бързото хранене, притежаващ 29 250 ресторанта в 121 страни. Компанията безспорно е ориентирана към глоба
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия