Маркетинг

10 Coca-Cola е създадена в Атланта, Джорджия, на 8 май 1886г., когато фармацевтът Джон Пембъртън прави сироп с карамелен цвят. Тази смес от екстракт от ядки от кола, захар, кофеин, листа от кока (пречистени от кокаин) и други растителни съставки е чудодейно лекарство: лекува временни или хронични главоболия, че даже истерия и меланхолия. По идея на своя съдружник — Франк Робинсън — той кръщава изобретението си Coca-Cola, като създава уникална калиграфия, валидна и днес. Тайната формула на д-р Пембъртън
Прочети реферат
Бариерна функция на ВО. Техники на манипулация Въведение Пълноценните връзки с обществеността на една организация се стремят чрез активен диалог да хармонизират нейните интереси с тези на групите от хора, с които тя взаимодейства. По този начин се формират знания за организацията, доверие и съпричастие към нейните дейности и надеждна репутация. Доброто име и уважението към институционалната или фирмената политика са феномен на компетентния мениджмънт – онази концепция за управлени
Прочети реферат


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра”Маркетинг и стратегическо планиране” Предмет”Дисрибуционна политика” доц. Л.Василева Системата на дистрибуция не би била ефективна без да се синхронизира всяка една от дейностите й. За бъде постигната ефективност в процесите на производството и потреблението и техните системи: снабдяване, управление на производството и физическа дистрибуция е необходима логистиката. Тя включва цялостния материален поток от доставката на
Прочети реферат
Конкурентни фактори на маркетинг обкръжението и избор на маркетингови стратегии. Въведение в темата В условията на пазарно стопанство изборът на оптимална стратегия предполага непрекъсната оптимизация на механизма на осъществяване на функциите на предприятието / купувач - продавач/, като се спазва критерият за максимална стопанска и финансова изгода. Изборът на определена маркетингова стратегия е обусловен от факта, че всеки производител или търговец е необходимо да начертае предв
Прочети реферат
ФИРМЕН МАРКЕТИНГ НА ХОТЕЛ RIU ЕВРИКА  Представяне на “Дит-2001” ООД Фирма “Дит-2001” ООД развива дейността си на територията на курортен комплекс “Слънчев бряг” и предлага завършен туристически продукт, категория три звезди, представен чрез профила на хотелски комплекс “Еврика” при сезонна експлоатация, който обединява дейността на хотел, салон бар, снек бар, лоби бар, пуул бар. “Дит-2001” ООД развива стопанската си дейност основно на територията на КК ”Слънчев бряг”. През 2001 г. фирмата
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия