Маркетинг

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА КАТЕДРА “МАРКЕТИНГ” К У Р С О В А Р А Б О ТА на тема : Определяне предпочитанията на клиентите към продуктите на ТМ Активиа Изготвил: Проверил: Доц. Д-р Евгени Станимиров ВАРНА 2009 Определяне предпочитанията на клиентите към продуктите на ТМ Активиа Обект: Клиентите потребяващи продукти с ТМ „Активиа” Цел: Определяне предпочитанията на потребителите към Активиа и на факторите, които им влияят Задачи: 1. Определяне на най-предпочитания продукт от ТМ Акти
Прочети реферат
Магистърска програма “Банков мениджмънт” МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ Самостоятелна работа Въпрос 1 Натоварени сте да проучите пазара за нов депозитен продукт. Той предлага висока доходност при еднократно или периодично влагане на значителна по размер сума. Предварителните проучвания показват, че потенциалните клиенти трябва да имат разполагаем доход от поне 300 лв. на член на домакинството, като към момента годишно около 6% от домакинствата в България покриват това изискване. Съ
Прочети реферат


Софийски университет "Свети Климент Охридски” Философски факултет Анализ на реклама на Nescafe Изготвил: Специалност: Организационна психология и консултиране на организацията Курс: II ФН: 400116 София, 2010 Анализът на реклама на даден продукт, помага да бъдат изведени основните недостатъци и положителни аспекти от представянето му. Рекламоносителят на избраната за анализ реклама е седмичното западногерманско (по това време) списание „Quick" (брой от 29 юни 1988 година). В него се съдържат рубрик
Прочети реферат
КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ПЛОВДИВ КУРСОВ ПРОЕКТ ПО МАРКЕТИНГ ТЕМА: _SWOT_ АНАЛИЗ НА „ СТАНДАРТ ПАРКЕТ „ ООД ГР. СЛИВЕН Изготвил: Ваня Йорданова Узунова Проверил:……………... Специалност „ Счетоводство и контрол” /Гл.ас.В.Алексиева/ Фак. № 829123 СЪДЪРЖАНИЕ: * Теоретична част - 3 стр. * Бизнес профил на фирмата - 4 стр. * Макроикономически анализ - 5 стр. * Микроикономически анализ - 7стр. * _SWOT_ анализ -15 стр. * Изводи и препоръки -17 стр. Използвана литература: „Маркетинг теория и практика”
Прочети реферат
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ” Кредит по програма „Енергийна ефективност” (Реферат по дисциплината „Банков маркетинг”) Разработил: Проверил: Варна 2010 Съдържание: * Въведение * Параграфи * Под параграфи * Заключение * Използвана литература * Приложения Въведение: Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за България (КЛЕЕВЕИ) е разработена през 2004 година от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в сътр
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия