Маркетинг

'Маркетингови изследвания' Кабинетно проучване на тема: Туристически посещения на българи в чужбина Увод Новите предизвикателства пред управлението на маркетинговите стратегии на туристическите предприятия са породени от измененията в бизнес средата на туристическите единици, като тези изменения се свеждат до нови съдържателни акценти в процеса на социализиране на живота, труда и свободното време, на което маркетингът отговаря с нови организационни и методически решения, като де
Прочети реферат
Задание за маркетингово проучване /проучване на онлайн рекламните продукти на българския пазар/ A.Общо формулиране на заданието Според водещи автори, мрежата се превръща във все по-привлекателен рекламоносител за рекламодатели, които могат да насочват кампаниите си по-точно и по-ефективно, отколкото при реклама в други медии. Рекламата в интернет е пазар с висока стойност, който се очаква непрекъснато да нараства и желанието за контрол на част от този пазар предизвика многобройни слив
Прочети реферат


Етапи на продажбения процес Увод Продажбите са изключително важна част от успеха на търговското предприятие, тъй като размера и структурата на продажбите са определящи за търговския и финансов успех на фирмата. В различните литературни източници се дават различни класификации на продажбения процес, като обаче основните стъпки в продажбата могат да се дефинират както следва: * Привличане вниманието на клиента * Изграждане на доверие * Представяне на продукта * Определяне потребностит
Прочети реферат
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ” СВИЩОВ ФАКУЛТЕТ “МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ” КУРСОВА РАБОТА ТЕМА: ЕТИКА В МАРКЕТИНГА Свищов Едно от измеренията на развитието на пазарната икономика е резултат от следването на философията на един от основните типове маркетинг. Това е маркетинга на взаимоотношенията. Взаимоотношенията на външни за организацията системи, сили и индивиди, и спазването на етичните форми между тях. Осъществяват се връзки с доставчици, партньори, дистрибутори и клиенти. При
Прочети реферат
Маркетингови решения и подходи при разработване на стокова политика на фирмата. Увод Управлението на маркетинга е дейност, която е съвкупност от решения и действия като резултат от формулирането и прилагането на стратегии, създадени, за да бъдат постигнати маркетинговите цели на едно предприятие или организация. В този смисъл, маркетинговото управление включва: * Определяне на мисията на предприятието чрез подробни изявления относно неговото предназначение, философия и цели. * Разра
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия