Маркетинг

Казус по маркетинг Уважаеми студенти, моля прочетете внимателно казуса и отговорете на въпросите след него. „От незапомнени времена BestBaby Corporation, призводител на бебешки принадлежности и оборудване, се радва на прекрасна репутация сред търговците, на добър отзвук сред клиентите и стабилна подкрепа от страна на акционерите. Но точно тогава бебето на известна личност се наранява, когато детската му количка се преобръща в резултат на отказ на спирачките й. Медиите полудяват, а главният изп
Прочети реферат
ИМИДЖ И ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА ВЪПРОСИ ЗА ДИСКУСИЯ И ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА 1. В какво се изразява спецификата на взаимодействие и разли­чие между двете понятия: имидж и организационна култура? В най – общ смисъл, чрез организационната култура се създава определен имидж. Така например, ако организацията има дълга история на развитие, имиджът й може да се свърже с консерватизма. Като пример могат да се дадат някои банки, които имат дълга история на развитие и организационната им култура е
Прочети реферат


ИНДУСТРИАЛЕН МАРКЕТИНГ – ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВ ПРОДУКТ Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и околна среда. Това с още по-голяма сила важи за тези от тях, които се занимават с производство на продукция, тъй като условията за стопанска дейност и икономическата конюнктура в България имат своя специфика, свързана с огра
Прочети реферат
Иновации 1. Основни позиции През 90-те години на миналия век научно-техническия прогрес се утвърди окончателно като един от най-важните фактори на икономическото развитие и като основа за конкурентноспособността на фирмите, отраслите и националната икономика. В значителна степен той до голяма степен предопределя различията в икономическото равнище между богатите и бедните страни, явявайки се показател за жизнеспособността и ефективността на обществените институти и социално-полити
Прочети реферат
KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “_ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”_ По дисциплината: “Маркетингови информационни системи” НА ТЕМА: Маркетингово проучване на фирма “Винстил” ООД ШУМЕН 1. Резюме 3 2. Управление и организация 3 2.1. Юридически статус и капитал на фирмата 3 2.2. Опит на персонала и квалификация 5 3. Мисия на фирмата 6 4. Производствен план – технология за производство на вина 7 5. Анализ на пазарната ситуация 8 6. Анализ на пазара 9 6.1. Сегментиране на пазара 9 6.2. Позицио
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия