Маркетинг

=_13_= Университет за национално и световно стопанство Център за изнесено обучение-Силистра ЕКИПНА РАЗРАБОТКА по “Дистрибуционна политика” МИСИЯ НА ФИРМАТА. “Добруджа”АД е едно средно голямо за българските представи промишлено предприятие,подотрасъл лека промишленост. Мисията му е свързана с основната идея за създаването и развитието му, натрупания опит и изградения имидж. Мисията е фактор който се взема под внимание при разработването на целите и определянето на неговата основна
Прочети реферат
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СОФИЯ ДОКЛАД ТЕМА: КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФИРМЕНАТА КУЛТУРА СОФИЯ Поглед върху организационната култура чрез субкултурите Наличето на организационни субкултури е забелязано отдавна от институциите за културни проучвания (Louis,1980; Martin Gregory, 1983; Van Maanen&Barley,1985 и др). Макар и условно, това понятие произтича от реално създаваните и съществуващи в действителността формации и групи вътре в организацият. Те могат да бъдат обединени от общи или сходни иде
Прочети реферат


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ПО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ГР. ПЛОВДИВ КАЗУС ПО ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА BUS 803 Първи Вариант гр. Пловдив С настъпването на демократичните промени в страната ни, неминуем беше и преходът от планово стопанство към пазарна икономика. Изправени пред драматичните събития на промените и голямата несигурност на държавните предприятия, хората в страната ни търсеха начини за преодоляване на тежкото наследство на стария режим на управление. Новото управление от своя
Прочети реферат
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” Казус по маркетинг Варна Увод Конкурентоспособността е основен фактор за успех и постигане на високи пазарни позиции, както на отделните предприятия, така и ниво национална икономика. На различни нива / държава или предприятие/, конкурентоспособността е зависима от различни фактори. Общите фактори обаче са: -иновативност; - възможност за гъвкавост и промяна; - ефективно управление на човешките ресурси; - наличие на възможности за пос
Прочети реферат
Университет за национално и световно стопанство – София Дирекция Магистърска степен Обект на настоящата разработка е фирма “Шибър” ЕООД. Забележка: Имайки предвид конфиденциалността на информацията, както и това че с разработката основно се цели да се анализира и изследва дистрибуционната политика на фирмата, то част от данните са променени (най-вече финансовите показатели). 1. Представяне и анализ на фирмата. Фирма “Шибър” е създадена през ноември 1995 година, регистрирана е като дру
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия