Медицина

Стандартизирана методика за измерване на динамичната издръжливост на абдуктурите и аддукторите на долните крайници Тестът е предназначен за измерване на динамичната издръжливост на абдукторите и аддукторите в бързината на движението на долните и горните крайници в хоризонталната равнина при раздалечаване в страни и приближаване на долните крайници. Коленните стави по време на упражнението са обтегнати в пълна екстензия Тестът се провежда в лабораторни условия, без влияние на мет
Прочети реферат
ТЕСТ №1 1. Бедствията се характеризират с: * Внезапност на възникване б) Пострадали с еднаква патология в) Достатъчно средстваза ликвидиране на последствията 2. В район на катастрофа се поставя акцент върху: * Индивидуалния подход в оказване на медицинска помощ б) Груповия подход в оказване на медицинска помощ в) Използване на нови диагностични и лечебни средства 3. Хигиенно-противоепидемични заведения при бедствия са: * Медицинските екипи б) Болници за рехабилитация в) Радиологични лабор
Прочети реферат


Криптохизмът е състояние, при което единият от двата тестиса на момчето остават след раждането му в коремната кухина.Установява се при напипване на скротумната торбичка.Лечениета се извършва оперативно в ранна детска възраст.Оставането на тестисите в коремната кухина не позволява да се образуват годни за оплождане сперматозоиди. Болезнената менструация с отделяне на съсиреци от кръв - дисменорея - може да възникне без определена причина, но може да бъде причинена от ендометриоза (раз
Прочети реферат
Синдром на Даун Синдромът на Даун представлява една от формите на слабоумие, описана през 1866 г. от британския лекар Джон Лангдъм Даун. Още в началото на своите изследвания докторът забелязва характерните и много типични белези на самото заболяване. Той установява у болните не само слабоумие в различна степен, но и дефекти в скелета и вътрешните органи. Описаните резултати на пръв поглед съдържали голямо количество информация, но причината за тяхната поява останала скрита до 1960 г., когат
Прочети реферат
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ БРЕМЕННОСТ В световен мащаб 60% от всички бременности са непланирани. Непланираната бременност може да бъде истински кошмар за момичето или жената. Затова тя, както и нейният партньор трябва да познават добре разнообразните съвременни методи за предпазване от бременност (контрацепция). В противен случай много често жените прибягват до аборт по желание. Става дума за операция, която може и да няма последствия за здравето на жената, но когато не се направи професионално, мо
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия