Медицина

Университет”Проф.Д-р Асен Златаров” Медицински колеж Гр. Бургас Р Е Ф Е Р А Т ТЕМА:Профилактични мероприятия в кърмаческа и ранна детска възраст.Задачи на медицинската сестра в доболнична помощ подготвил: ръководител: ас. Катя Колева 2003 г. гр. Бургас Профилактични мероприятия в кърмаческа и ранна детска възраст.Задачи на медицинската сестра в доболнична помощ. автор: Медицински колеж при У –тет “Проф.Д-р Асен Златаров” гр.Бургас РЕЗЮМЕ:В настоящата разработка са разгледани профилакт
Прочети реферат
Тютюнопушене и здраве В тютюневите листа и дим се крият множество вредни вещества,които увреждат здравето на човека.Доскоро се смяташе,че никотинът е главната тютюнева отрова.При изследвания в цигарения дим са открити и радиоактивни елементи-олово,бисмут и др.Частици от тези вещества попадат с дима в дихателните пътища,задържат се в лигавицата и започват да действат радйоактивно-облъчват тъканите със смъртоносните си лъчи. Тютюнопушенето допринася за увеличаването на раковите забо
Прочети реферат


Живот без СПИН (есе) Какво ли е да седиш на някоя неудобна седалка пред обикновен кабинет в безлична болница? Какво ли е да чакаш всеки момент да ти съобщят дали животът ти все още има смисъл? Аз лично незнам, дано и да не разбера, но мисля, че мога да си го представя. Очакването, ужасът от неизвестното... Но ето че най-накрая излиза медицинската сестра и извиква теб. Е, настъпи и този час, часът на истината. Моментът, в който ще разбереш дали ще се изпълнят най-лошите ти страхове... Господ се е сми
Прочети реферат
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ ПРОГРАМА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРОГРАМА ДВИГАТЕЛНА ТЕРАПИЯ (КИНЕЗИТЕРАПИЯ) „……………………………” студент: Владина Арбова фак.ном: 07421280 първи курс, задочно обучение Преподаватели: доц. Д-р Мария Ганева ст.ас. Зорница Ганева Бургас, 2008г. СЪДЪРЖАНИЕ И ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕДНА ДВИГАТЕЛНА ТЕРАПИЯ Терапевтично занимание №1 Целева група: За деца с обучителни трудности Цел на заниманието: Опознаване и самоопределяне З
Прочети реферат
Наркотичните вещества (наркотиците) са група фармакологични вещества, които действат предимно върху централната нервна система и при внасяне в организма предизвикват според дозата временно усещане на психично и телесно успокоение, еуфория или опиянение и наркотичен сън. Наркотиците са химични вещества, които променят физическите, психичните и социалните функции на човека. Самите наркотици не могат да се определят нито като добри, нито като лоши. Добър или лош е начинът, по който ги из
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия