Мениджмънт

Унив.” Проф. д-р Асен Златаров” Гр. Бургас Колеж по туризъм КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: „Разработване на система за управление на човешките ресурси в хотелски комплекс „Киара хотел груп” Град Бургас Хотелски комлекс “Киара хотел груп” – гр. Ахелой Тризвездният хотелски комплекс “Киара хотел груп” е разположен в град Ахелой на 30м от плажа. Хотелът разполага с 420 легла, разположени на 4 етажа в 3 апартамента, 16 единични и 37 двойни стаи. Във вътрешността на комплекса е обособено пространств
Прочети реферат
ПРОУЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 4.1. Анализ на организационната структура на ЛЗ. Организационната структура на управление на ЛЗ се характеризира с разпределението на целите и задачите на управление между структурните подразделения и персонал от апарата на управлене на всички равнища. В зависимост от това разпределие се определят функциите на управление, потоците информация, връзките и документо оборота, отговорностите и правата на подразделенията и персо
Прочети реферат


ГЛАВА 8 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В МЕНИДЖМЪНТА НА ЛОГИСТИЧНАТА ВЕРИГА Рискът е една от характеристиките, която е източник на значителни проблеми пред мениджмънта на логистичната верига. От друга страна обаче самата логика на управление на логистичната верига включва в себе си изискване за разпределение на риска между отделните участници [43]. В предходната глава бяха дискутирани различните особености относно структурата и управлението на логистичните вериги. Беше отбелязано, че глобализа
Прочети реферат
Аналитична част Инвестициите са област в стопанския живот, която ангажира значителни капитали, енергия, умения и интелект. По своята същност те са процес на придобиване и притежаване от предприатието на актив с цел натрупване на състояние или други стопански изгоди, които произтичат от пазарните взаимоотношения. В този аспект инвестицията обединява в себе си всички критерии за рационалното управление на парите. В общия случай намирането и оценката на една инвестиционна идея се базир
Прочети реферат
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Новите реалности и специфика на бизнессредата Една от най-важните характеристики на световната бизнессреда в края на ХХ век е постепенната стагнация на световните пазари. През този период започнаха активни анализи и задълбочени изследвания с цел да се разкрият причините за спада на икономиката и да се очертаят тенденции за нейното бъдещо развитие. В резултат на тази изследователска работа се стигна до извода, че трите основни сили, които оказват актив
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия