Мениджмънт

VI. ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНИЯ МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛЗ 6.1 Определяне на обектите, периодите и равнищата на управление на лечебното заведение Определянета на обектите, периодите и равнищата на управление е необходимо условие за правилното определяне на желаните възможни състояния на отделните елементи на обекта на управление и на тази база дефиниране на функциите на управление за изпълнение на поставените цели. Номенкратурата на на обекта на управление на лечебното з
Прочети реферат
Софийски университет „Св. Климент Охридски” Философски факултет Учебни задачи СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ Магистърска програма * Кои са най-общите представи и асоциации, когато говорим за стратегия? ОТГОВОР: * Осигуряване на най-удобно разположение, от което успехът нататък е гарантиран, на по-общо това понятие се слива с крайния успех изобщо. * Стратегията е свързана едновременно с действията на даден социален субект за неговото генерално добруване, така и за осигуряване на нужното за
Прочети реферат


Курсова работа Колеж по туризъм „Пр. д-р Асен Златаров” Управление на човешките ресурси Хотелски комплекс ,,Сънсет бийч’’ е разположен в град Созопол на 30км. от плажа. Тупистическите услуги, които се предлагат в комплекса са:настаняване, хранене, туроператорска дейност, транспортиране. Основните сегменти към които е насочено вниманието на управителя на комплекса са: ваканционен туризъм(морски-креативен туризъм), бизнес туризъм. Сключват се договори за летния туристически сезон осно
Прочети реферат
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра “Стопанска логистика и международен туризъм” П Р АК Т И Ч Е С К О З А Д А Н И Е по дисциплината “Икономика на логистичните дейности” на тема: Договаряне на работна заплата във фирма “Дупница БТ “ АД София СЪДЪРЖАНИЕ: І.Същност на договарянето на работната заплата ІІ.Видове договаряне на работната заплата 1.Индивидуално 2.Колективно ІІІ.Методически изисквания при договарянето на работната заплата -на национално равнище -на отрас
Прочети реферат
* Възникване и развитие на научния мениджмънт в САЩ. Тейлър. Като безспорен родоначалник на научния мениджмънт и баща на науката за мениджмънта се счита Ф. У. Тейлър (1856-1915г.). Неговият живот и дейност са олицетворение на това, че зараждането на науката за мениджмънта е резултат на обобщаваща и теоретическото осмисляне на практическите достижения в тази насока. Неговите научни обобщения и принципи са родени и експериментирани в собствената му практика, отначало като инженер изобретател,
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия