Мениджмънт

Бургаски Свободен Университет Център по икономически и управленски науки Бизнес План На “SТK Group” ООД Съставили: Константин Стоянов Ф.№ 06211368 Юсуф Юзеир Ф.№ 06211373 Тихомир Тачев Ф.№ 06211337 Несебър 2009 Съдържание: * Резюме * Мисия и цели * Описание на бизнеса * Потенциал за развитие * Предимства * Анализ на отрасъла * Анализ на пазара Резюме Бизнес идеята ни е насочена към сферата на услугите и по-конкретно към ресторантьорството, с цел създаване и развитие на успешен бизнес. Идеята ни произлиза
Прочети реферат
Информационно осигуряване на предприемачеството От особено значение за прогреса на съвременните пазарни системи е развитието и усъвършенстването на предприемаческата дейност. В най-широк план инициативата и управлението на тази дейност се осъществява от предприемачи, които могат да бъдат отделни лица, фирми и организации и самата дейност е насочена към производството и продажбата на стоки и услуги, с цел извличане на печалба. С предприемаческата дейност е свързано понятието „_пред
Прочети реферат


1 ................................................................................................................................. Грижа за клиента Добрата грижа за клиента означава различни неща за различните хора. За някои това може би е симпатичен продавач или приятелски и освободен подход. За други това може би е умело, бързо, професионално обслужване. Важно е да помним, че клиентите имат много различни очаквания. Имайки това предвид, важно е всички продавачи и обслужващ персонал да бъдат способни да разбират и използват уменията за връзка с
Прочети реферат
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия