Нова българска литература

КАКВИ ВНУШЕНИЯ НОСИ ЗАГЛАВИЕТО НА ЦИКЪЛА „ЗИМНИ ВЕЧЕРИ” Роден да бъде певец на _„светлата ра­дост”,_ Смирненски драматично съпреживява трагедиите на бедните жители от крайните софийски квартали и се прев­ръща в изразител на човешкото страда­ние. В един от най-зрелите си поетичес­ки цикли „Зимни вечери” лирическият му герой, като истински „_син на града_”, възкресява тъжните картини на зимните вечери в бедняшкото предградие Ючбунар, потънало в сивата мъгла - символ на безнадежднос
Прочети реферат
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”, ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА: ОБРАЗЪТ НА БАЙ ГАНЬО В ТВОРЧЕСТВОТО НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ И В НАШИ ДНИ ДИСЦИПЛИНА: НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА ХХ ВЕК Един от най-оспорваните образи в българската литература е този на Бай Ганьо. Той е сложен синтез, който, за съжаление, остава недовършен. Силно противоречив - будещ едновременно и смях, и срам, и преклонение, и огорчение. Бай Ганьо е носител както на българското – на незавършения прех
Прочети реферат


Превъплъщенията на жената като образ на вечната красота в поезията на Пенчо Славейков Пенчо Славейков е един от първите модернисти в Новата българска литература. Като духовен стожер на литературния кръг “Мисъл” той е един от онези автори, в творчеството на които най-осезаемо се долавят новите естетически търсения – от етноцентризъм към антропоцентризъм; от социална конкретност – към универсализъм на изображението. Основа на поетическия му свят са философското и психологическото н
Прочети реферат
СЪДЪРЖАНИЕ Увод ............................................................................ стр.4 I Глава Атмосферата при сформиране на литературният кръг „Звено”……………. стр. II Глава Естетическата платформа на „Звено”................................................ стр. III Глава Новото модерно поколение от съзвездие символисти около „Звено”.................... стр. Заключение ................................................................................................... стр. Библиография ............................................................................................... стр. УВОД „_Звено" е ако не етап, то „преход м
Прочети реферат
Проблемът за личността и нейните нравствени устои – повестта “Преди да се родя и ...” от Ивайло Петров / Анализ / Повестта “Преди да се родя ...” е едно предизвикателство спрямо традициите на нашата национална белетристика на селска тема. За големите неща – от категорията “роден дом”, “бащина стряха”, “детство”, “родина” – обикновено се говори с трепет, за тях в съзнанието се отделя много високо място и не могат да се съдят критически. Затова прави силно впечатление духовната дистан
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия