Нова българска литература

Пеньо Пенев днес Бележки върху някои аспекти на лириката му Top of Form Bottom of Form През 1922 година Музей „Пеньо Пенев”- Димитровград, издаде избрани стихотворения на Пеньо Пенев със заглавие”Неказани думи”. Негови съставители са Петър Тонков, Иван Танчев, Ангел Ников и Владимир Янев. Вероятно няма да е нескромно , ако посоча, че кратката бележка, подписана „От съставителите”, с която извършва изданието , беше дадена от мен. Не ще да е нескромно , защото самата тази бележка няма авторски претенц
Прочети реферат
ДУАЛИЗМЪТ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ОБРАЗИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ЕЛИН ПЕЛИН Появата на Елин Пелин на българската литературна сцена в края на 19 и началото на 20 век е симптоматично от гледна точка на протичащите в българското социокултурно пространство процеси на преориентация и мъчителна смяна на ценностите. В момент, когато на народническо-възрожденската литературна традиция, персонифицирана от Любен Каравелов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Тодор Влайков, Михалаки Георгиев, Цани Гинчев, се против
Прочети реферат


ВОЙНАТА В ПРОЗАТА НА ЙОРДАН ЙОВКОВ /Последна радост, Белите рози, Земляци/ Ярък последовател на принципа "Красотата ще спаси света", Й. Йовков пише преди всичко за човека, за неговите нравствени и морални измерения. Романтик и мечтател по природа, идеалист и хуманист, писателят се стреми към пресъздаване на красивото и положителното в духовния свят на човека. Всяко нарушаване на естествения човешки живот, на хармонията и човешкото щастие буди у писателя остра реакция. Затова, сам участни
Прочети реферат
стихотворението “ПОВЕСТ” на Атанас Далчев Анализ Привидно стихотворението е поетичен разказ за едно безцелно, безкрайно тъжно и самотно съществуване; всъщност то е обобщение на човешкото битие изобщо. Това е най-директното послание на Далчев за безсмислието на човешкия замен път. Твотбата е разгърната под формата на изповед от първо лице, но далеч не е интимно откровение, а художествено поднесен философски размисъл. Езиковите форми подсилват усещането за неотменната повтаряемост н
Прочети реферат
“НИАГАРА! ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ ДА ИЗПИТА ТАКИВА БЛАЖЕНИ ЧУВСТВА…” Алеко Константинов е един от продължителите на българския възрожденски пътепис. Но нещо много съществено отличава неговите пътеписи от останалите. Авторът не описва всичко видяно по време на пътуването, а подбира внимателно фактите. Той прави редица коментари и рисува наблюдаваните картини изключително образно. Тъй като е страстен поклонник на природата, Алеко Константинов посвещава най-хубавите страници от пътеписа “
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия