Педагогика

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ Ангел Кънчев” Катедра: Български език, литература и изкуство ПО ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА Тема на учебно-функционалиния модул: ТОРБЕСТО МЕЧЕ (от учебника на „Бит и техника”, Варна (III клас) Изготвил: Проверил: Сибел Фикриева Мехмедова /доц.д-р Т.Стефанова/ НУПЧЕ, фак.№ 086226, IV курс Русе, 2012 СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Дидактически анализ на знанията в учебно функционалния модул 2. Дидактически анализ на видовете умения в учебно фун. модул 3. Цели на уче
Прочети реферат
ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕТЕТО – ПЪТНИК В ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО –В: Сб.”Екология,2001”, Бургас, 2001 За нуждите на експериментално изследване на тема” Превенция на риска: Обучението на децата по Безопасност на движението и развитие на когнитивните им проце и операции” е разработена система от обучаващи игри. Тя обслужва програмното съдържание на обучението по Безопасност на движението по пътищата /БДП/. Освен извършения подбор на игри от актуалните учебни програми “Активността н
Прочети реферат


ДЕЦАТА СЪЩО ИМАТ ПРАВА Всяко общество се надява и очаква неговите деца да израснат като граждани с възможности и отговорности, които да допринесат за благоденствието н а неговите общности. От деца, на който са отказани основни нужди и права, не може да си очаква да израснат зрели членове на обществото, които да са внимателни, продуктивни и да уважават правата на другите. Все по убедително в научните публикации се утвърждава мисълта, че хората още от детството си могат да се научат да осъз
Прочети реферат
СЪВРЕМЕННИЯТ МОДЕЛ НА СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ Проблемите, свързани със сексуалното възпитание на младите хора е необходимо да се разглеждат от широки социални позиции, в неразривна връзка с развитието на обществото. При това те трябва да се обсъждат трезво, коректно научно и реалистично. Процесите, ставащи във всички сфери на живот у нас доведоха до действителността ни някои феномени, отдавна известни на човечеството,които дълги години бяха елиминирани у нас по идеологически причини. Пр
Прочети реферат
Великотърновски университет ''Св. св. Кирил и Методий'' Разраборка по Сравнително Образование на теми: * Сравнение на образователните системи на Великобритания и България * Моята идея за промени в образоватeлна система в България * Сравнение на образователните системи на Великобритания и България Цели на образователната система във Великобритания: * Да подпомага развитието на децата, като изисква от тях и им дава възможност да мислят рационално, за да реализират себе си в разрешаване
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия