Педагогика

Всяко семейство се сблъсква с трудности, които нарушават хармонията във взаимоотношенията на партньорите. Често те не намират точния път, с който да възстановят близостта и топлотата между тях. В такива сериозни моменти от съвместния живот е добре партньорите да се обърнат за помощ към фамилните психотерапевти. Професията на семейния терапевт е нова и непозната за повечето хора в България. Фамилната терапия е нов психотерапевтичен метод. С нарастването на разбирането, че семейството
Прочети реферат
Медицински университет - гр. София Факултет по обществено здраве Курсова работа по Здравно обучение и възпитание - СИД тема: Религия и възпитание изготвил: Боряна Трайчева фак. № М 289 УЗГ Религиозното мислене съпътства почти цялото културно-историческо развитие на човечеството. То е отразено още в наивитета на хората от ранните степени на цивилизовано състояние, свързва се с философията на древните култури, господства като неоспорима идеология през средновековието, отразява се в изку
Прочети реферат


“МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕТО” ТЕМА: ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧИНИЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ УЧИЛИЩА Изготвил : Лалка Георгиева Николова Факултетен номер: 0840 Специалност: “АГРАРНА ИКОНОМИКА” Специализация”Професионална педагогика” Проверил: Доц.Тоня Георгиева ПЛОВДИВ 2007 година ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧИНИЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ УЧИЛИЩА Общо училищно и професионално образование Обучението в земеделските професионални гимназии според учебното съдържанието и подгото
Прочети реферат
Учебникът е книга, в която последователно и достъпно се излагат основите на науката съобразно учебната програма и дидактическите изисквания. Той е динамично дидактическо работно средство, което е органично включено в процеса на обучението, за да подпомага цялостното развитие на учебника. Макар че е държавен дидактико-методически документ, учебникът съдържа много интердисциплинни моменти и проблеми. Осноната му функция е педагоическа и дидактическа, но твърде съществени са и многобр
Прочети реферат
КУРСОВА РАБОТА П Е Д А Г О Г И К А ТЕМА: Образованието в САЩ съдържание История на американското образование Колониален период (1600 – 1776) Раннонационален период (1776 – 1840) Период на общото училище (1840 – 1880) Прогресивен период (1880 – 1920) Експериментален период (1920 – 1950) Съвременен период (след 1950 г.) АМЕРИКАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС Образователни цели Образователни приоритети, закони и насоки Управление и финансиране на образованието Структура на образователната система Учителят ПОГЛЕД КЪМ БЪ
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия