Педагогика

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ” Р Е Ф Е Р А Т Тема: Актуално състояние на длъжностните институции в учителския колектив Разработил: Ирена Величкова Неделчева Факул.№ 99 Специалност: Педагогика Проверил: /доц.д-р И.Иванов/ 2010 Колегиалните отношения са нещо наистина деликатно. Колегите стават като семейство – или не могат един без друг или общуват по между си по задължение. При всички случаи обаче свикват с присъствието си и трябва да се научат да работят в хармония. Никога не
Прочети реферат
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия