Политология

Е – Демокрация Идеята за превръщане на демокрацията в световна тенденция 1962 г. канадецът Мариан Маклуун формулира идеята за глобалното село – Светът като глобално село. Той прави този извод въз основа на първите излъчени предавания на войната във Виетнам. По аналогичен начин днес светът се смята обединен от интернет вече в планетавно селище. 1969 г. Бжежински въвежда в книгата си „Между две епохи” понятието „глобално общество”. Това понятие се отнася до държавата САЩ, която според Бже
Прочети реферат
ПЪРВА ГЛАВА Предмет и задачи на политическата психология. * Политика и власт – същност и особености 2. Социалните и психологическите науки за политиката и властта. 3. Предмет и задачи на политическата психология. 4. Методика и методология на психологическите изследвания на политиката и на властта 5. Проблеми и насоки на психологическите изследвания на политиката и властта. ВТОРА ГЛАВА Политика и политическа дейност. * Обект и субект на политиката и политическата дейност. * Исторически про
Прочети реферат


Курсова работа „Анализ на медиийно събитие” Тема: Вот на недоверие към политическите „групировки” в България или вот на недоверие към българския гражданин? В последния мандат на тройната коалиция БСП – НДСВ – ДПС станахме свидетели на пет, повтарям 5 неуспешни вота на недоверие. Всеки един от тях бе повдигнат след поредна издънка на правителството в различните сектори на управление и широкото разпространение на грешките им чрез медиите. Опозицията опита 5 пъти да се възползва от сл
Прочети реферат
На тема: Механизъм и ефективност на дейностите на ОН по закрила на правата на човека По дисциплина: Международни организации и малцинствени проблеми XX в. Идеята за създаване на международна организация, чрез която да се търси мирно решение на световните противоречия, е доста отдалечена във времето. Тя е свързана с два свещени и изменени идеала на човечеството – свобода на личността и мирен свят. Терминът “ Общество на народите ” се среща за първи път в съчинение на френския мислител А.
Прочети реферат
ПОЛИТОЛОГИЯ КУРСОВА РАБОТА ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ Съдържание: * Същност на политическата власт * Мнения за същността на политическата власт * Историческо развитие на политическата власт * Пример за връзката между политическата власт и бюрокрацията * Пример за разликата между политологията и политиката * Източници на информация 1. Същност на политическата власт За да се обясни спецификата на политическата власт, първо трябва да се изясни значението на самото понятие “власт” и да се напра
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия