Политология

Отговорни ли са политиците в България за опазване на околната среда? Политиката днес е провал. Деца и цели семейства умират от глад и студ в страните от Третия свят. Хората днес уж сме много осъвършенствани с технологии и сме много учени и амбициозни, а също сме провал относно опазването на околната среда. Вървим по улицата и си говорим как озоновият слой все повече изтънява, как ни е страх да не умрем от това глобално затопляне или пък какво ще стане, ако се разтопят ледниците. Ще говоря за
Прочети реферат
Въпросът „Има ли морал в политиката” е реторичен, особено в България. Но и не съвсем. Защото моралът е не само част от личната култура на един политик, която го прави повече или по-малко корумпиран. Моралът е и елемент на самата политика и се отнася до това какви ценности – напълно несвързани с далавери и с пари, ще бъдат защитавани. Липсата на този тип морал е по-голяма загуба от липсата на другия. У нас е забележително как например десните партии нямат никаква позиция по въпроси, които са
Прочети реферат


България се опитва да върви по стъпките на глобализацията и модернизацията,за да стане част от цивилизацията,защото това е основната и цел,но пътят и е осеян с пречки и спънки,които сама си създава. Проблемите,които представляват заплаха и риск за България са предимно икономически :недостатъчно инвестиции в инфраструктурата и производството, голям дял на сивата икономика, западащо образование, растящи потребителски дългове, пълзяща нагоре инфлация и надуващ се дефицит по текущата сме
Прочети реферат
Варненски свободен университет „Ченоризец Храбър” Юридически факултет Курсова работа по Политика и публична власт Разработил: Проверил: Aнна Бранимирова Белчева проф. д.п.н. Г. Горанов Журналистика; III Курс, редовно обучение Факултетен № 05191027 Януари; 2008г. Европа е люлка на съвременната човешка цивилизация и близо 2500 години олицетворява, диктува измеренията и тенденциите в световното развитие. Европейската цивилизация създава ценностна система, обществена организация и производител
Прочети реферат
Медиите – четвърта власт ? Не е новост, че медиите са посредник с важни обществени функции не само в областите на културата, развлечението и информационния обмен. Те формират и един от най-бързо растящите пазари. В края на 1993 г. например в България има регистрирани 2664 вестника и списания. Това съвсем не означава, че всички от тях са излизали дълго време, но факт е, че през последните петнадесет години в България медийният плурализъм не само се развива, но и претърпява радикална промяна. Нов
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия