Политология

БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА Главните проблеми на сигурността на отделните държави през 21 век ще бъдат обусловени от регионална нестабилност и неустойчиво развитие, появата и изострянетона конфликти с етнически и религиозен генезис и свързаните с това форми на тероризъм, както и глобализацията на организираната престъпност. Особено актуални са тези проблеми за Балканите - регион който е кризисен иконфликтен и където съществува потенциална заплаха от възни
Прочети реферат
Европеизация на националните политически системи : модел на адаптиране на националните институции на Дания Тема по Политически институции и европейска интеграция София Адаптирането на националните институции към изискванията на Европейския съюз изисква време и усилия, и дава отражение на развитието на националните политически системи. Датското политическо развитие през вековете и датската история са в състояние да ни oбяснят в голяма степен особеностите на съвременната политиче
Прочети реферат


Дръжавата е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото, т.е. централна институция на всяка политическа система. В нейната дейност се концетрира основното съдържание на всяка политика. В широкия смисъл на думата тя се разбира като общност от хора. Държавата е представител на общите интереси на своя народ. Но не трябва да се отъждествява народът с
Прочети реферат
Курсова работа по Външна политика на Източноевропейските страни Тема: Външни отношения Унгария и НАТО за периода от 1990г. до 1999г. Специалност: Международни отношения Съдържание: _1._ Увод…………………………………………………………………… _стр. 3_ 2. Създаване и развитие на НАТО_…………………………………… стр.3_ 3. _Начало_ и развитие _на взаимоотношенията между_ _Унгария и НАТО_………………………………………………………. …….. стр.4 4. Поканата за присъединяване към НАТО………………………… _стр.5_ 5. Продъжаване на прегово
Прочети реферат
Софийски университет „Свети Климент Охридски” Аналитична справка На тема „Как се отразяват върху външната политика конфликти между институциите на държавата” Външната политика представлява, както всяка друга политика, социално отношение. Това социално отношение си има своите субекти и обекти, които играят важна роля при формирането и осъществяването на външнополитическите отношения. Всяка активност на държавата, на нейните представители и органи, независимо от това в коя сфера
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия